IIA | O-nas | Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

 

Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors (IIA), został powołany w 1941 roku. Jest najstarszą i największą na świecie organizacją, skupiającą audytorów wewnętrznych. W ponad 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych jest zrzeszonych ponad 200 000 osób. Instytut Audytorów Wewnętrznych to światowy lider w dziedzinie normalizacji, certyfikacji, badań, kształcenia i przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Ma decydujący wkład w procesy wzmacniające jakość zarządzania oraz wzmacniania mechanizmów kontroli i zarządzania ryzykiem w organizacjach, bez względu na ich formę prawną i strukturę własnościową na całym świecie. Promuje wykorzystanie wypracowanych narzędzi zarządzania dla osiągania celów biznesowych oraz ustawicznie zaleca usprawnianie ładu korporacyjnego w organizacjach dla uzyskania efektu równowagi pomiędzy indywidualnymi i korporacyjnymi celami we wszelkich organizacjach. Wydaje czasopismo „The Internal Auditor” należące do najlepszych na świecie - periodyk z zakresu teorii i praktyki audytu (www.theiia.org). Instytuty Europejskie zrzeszone są w The European Confederation of Institutes of Internal Auditing z siedzibą w Brukseli. 

W Polsce IIA reprezentowany jest przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenie osób fizycznych. Aktualnie do Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska należy ponad 1500 osób z całego kraju i liczba ta systematycznie rośnie. Instytut, to również rozwijające się Koła Regionalne i Branżowe.

Instytut działa w oparciu o Statut. Pracami IIA Polska kieruje Zarząd wraz z innymi organami statutowymi takimi jak: Komisja Rewizyjna, Komisja Certyfikacyjna oraz Komisja Etyki.

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska reprezentuje w Polsce światową i europejską rodzinę organizacji o globalnym zasięgu, która stawia czoła nieustannie zmieniającemu się środowisku zewnętrznemu i która zapewnia wsparcie i doradztwo nie tylko w kwestiach istniejących problemów, ale także w przewidywaniu pojawiających się problemów globalnej gospodarki.

Od ponad 20 lat Instytut jest jedyną w Polsce organizacją zajmującą się kompleksowo problematyką audytu wewnętrznego, umacnianiem rangi zawodowej audytorów oraz integracją środowiska audytorskiego. Zrzesza osoby ze wszystkich sektorów gospodarki, a także pracowników naukowych. Współpracuje z administracją publiczną wszystkich sektorów, uczelniami, organizacjami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem oraz technologiami IT, a także z innymi instytucjami i fundacjami. Jest rozpoznawany w środowiskach wszystkich poziomów zarządzania w poszczególnych sektorach: finansowym, bankowym, ubezpieczeniowym, spółek giełdowych, przedsiębiorstw oraz publicznym. Konsekwentnie promuje i realizuje program rozwoju i szkolenia audytorów na potrzeby funkcji audytu wewnętrznego w Polsce, między innymi poprzez organizowanie konferencji i szkoleń, a także wydawanie merytorycznych publikacji. Instytut propaguje również zwiększenie zakresu działania audytora wewnętrznego oraz wzmocnienie jego roli w organizacji.

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska jest organizacją non-profit, opiera się przede wszystkim na aktywności społecznej członków i wolontariuszy, realizujących cele Instytutu, a zyski z działalności gospodarczej przeznacza na cele statutowe Instytutu.

 

Historia

 

The Institute of Internal Auditors (IIA) jest najstarszą i największą na świecie organizacją audytorów wewnętrznych, skupiającą prawie dwieście tysięcy osób zrzeszonych w blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych, która powstała w 1941 roku w Stanach Zjednoczonych. IIA Instytut Audytorów Wewnętrznych to światowy lider w dziedzinie normalizacji, certyfikacji, badań kształcenia i przygotowania praktycznego do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Instytut ma decydujący wkład w procesy wzmacniające jakość zarządzania oraz procesy wzmacniania mechanizmów kontroli, zarządzania ryzykiem w organizacjach bez względu na ich formę prawną i strukturę własnościową na całym świecie.

W Polsce IIA reprezentowany jest przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, który jest stowarzyszeniem osób fizycznych zarejestrowanym 9 maja 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. 27 czerwca 2003 roku IIA Polska zostało uznane przez światową organizację IIA.

W 2014 roku Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

 

Nazwa użytkownika

Załączniki

Statut IIA Polska

Pobierz Pokaż

Regulamin obrad WZC i Wyboru Organów IIA Polska

Pobierz Pokaż

Regulamin Komisji Etyki

Pobierz Pokaż