IIA | QA

QA

QA

OFERTA NA PRZEPROWADZENIE  ZEWNĘTRZNEJ OCENY DZIAŁANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Usługi w zakresie oceny jakości pomagają w walidacji i wzmocnieniu działalności audytu wewnętrznego oraz zwiększają skuteczność, wydajność i odpowiednie wdrażanie dobrych praktyk.

Jako Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska reprezentujemy na terenie Polski The Institute of Internal Auditors (The IIA) najstarszą i największą na świecie organizację skupiającą audytorów wewnętrznych, światowego lidera w dziedzinie normalizacji, certyfikacji, badań, kształcenia i przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego.

Podjęliśmy decyzję o współpracy w zakresie Oceny Zewnętrznej Działania Audytu Wewnętrznego z IIA Quality Services Sp. z o.o., jednostką wyodrębnioną z The IIA, dysponującą specjalistyczną wiedzą oraz zasobami, które pozwalają wykonywać usługi oceny jakości audytu wewnętrznego na najwyższym poziomie.

 

POWIERZ OCENĘ JAKOŚCI SWOJEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO EKSPERTOM

IIA Quality Services (IIAQ) jest zaangażowana w podnoszenie jakości audytu wewnętrznego na arenie międzynarodowej! The IIA i IIAQ jako zaufane źródło w dziedzinie audytu wewnętrznego , współpracowali z setkami organizacji w wielu branżach na całym świecie. Zapewniają światowej klasy ekspertów, kompleksową bazę danych porównawczych i repozytorium skutecznych praktyk w celu podniesienia skuteczności, wydajności i lepszego postrzegania przez interesariuszy działu audytu wewnętrznego.

IIA Quality Services w ramach Programu Zapewnienie i Poprawy Jakości (QAIP) oferuje pełnozakresowe usługi:  

 • zewnętrznej oceny jakości;
 • samooceny z niezależną walidacją;
 • oceny luk w gotowości;
 • prowadzenia badań ankietowych (w zakresie działalności związanej z zarządzaniem i audytem wewnętrznym); 
 • wszelkie dodatkowe usługi związane z programami zapewnienia i poprawy jakości.
 

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI (QAIP)

Poniżej przedstawiamy ofertę IIA Quality Services opartą na trzech krokach, wsparcia, zapewnienia zgodności ze Standardami oraz doradztwa i pomocy w przygotowaniu do działań audytu wewnętrznego w przyszłych wyzwaniach.

 1. Ocena Gotowości – identyfikacja ryzyk związanych ze zgodnością ze Standardami, wyznaczenie podstaw dla nowych zarządzających audytem wewnętrznym oraz wsparcie dla tworzenia skutecznego programu zapewnienia i poprawy jakości (QAIP).
  Jest to niezależna ocena gotowości (analiza luk), która koncentruje się na bieżącym poziomie zgodności działania audytu wewnętrznego ze Standardami, a następnie przedstawia zalecenia dotyczące naprawy zidentyfikowanych luk w stosowaniu Międzynarodowych Ramowych Zasad Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego (IPPF). Może również identyfikować możliwości zwiększenia wydajności i skuteczności.
 2. Samoocena z Niezależną Walidacją (SAIV) – odpowiednio do wynikającego ze Standardów wymogu przeprowadzenia zewnętrznej oceny raz na pięć lat.
  Ekspert sprawdza i ocenia samoocenę audytu wewnętrznego oraz zgodność ze Standardami poprzez przeprowadzenie wywiadów, a następnie podpisanie raportu audytu wewnętrznego lub wydanie raportu o rozbieżnościach.
 3. Ocena jakości audytu wewnętrznego (QA) - najbardziej kompleksowe podejście wspierające nie tylko zgodność, ale zapewniające obiektywną ocenę skuteczności działania funkcji audytu wewnętrznego.
  Zespół niezależnych ekspertów przeprowadza ankiety, wywiady oraz przeglądy dokumentacji, których efektem jest pisemna opinia potwierdzająca zgodność ze Standardami oraz wskazująca wszelkie zaobserwowane możliwości ciągłego doskonalenia, a także rekomendacje możliwości przysporzenia korzyści organizacji.

IIA Quality Services świadczy także usługi prowadzenia badań ankietowych (w zakresie działalności związanej z zarządzaniem i audytem wewnętrznym) oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z programami zapewnienia i poprawy jakości. Oferta dotyczy również pomocy zarządzającym audytem wewnętrznym w uzyskaniu wsparcia ze strony Komitetu Audytu, zwiększenia zrozumienia, dlaczego ocena zewnętrzna jest konieczna i wartościowa oraz opisania różnych podejść do przeprowadzania oceny jakości.

 

 

WAŻNE POWODY DO PRZEPROWADZENIA ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI (EQA) PRZEZ DZIAŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO:

 • Wykazanie i poświadczenie zgodności z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego i Kodeksem Etyki IIA, które wymagają przeprowadzenia EQA co najmniej raz na pięć lat.
 • Zwiększenie zaufania interesariuszy do wiarygodności i skuteczności funkcji audytu wewnętrznego w zaspokajaniu ich potrzeb i oczekiwań.
 • Ocena, czy działalność funkcji audytu wewnętrznego ma odpowiednie umiejętności i strategie, aby sprostać przyszłym potrzebom organizacji.
 • Ocena skuteczności programu zapewnienia i poprawy jakości (QAIP) w spełnianiu wymogów ciągłego doskonalenia; oraz ocena i pomiar wydajności i skuteczności działalności funkcji audytu wewnętrznego.
 • Dostarczanie zaleceń i mapy do wdrażania najlepszych praktyk w celu zwiększenia zgodności i wydajności funkcji audytu wewnętrznego w przyszłości.
 • Uzyskanie cennego wglądu w postrzeganie i reputację działu poprzez szczegółowe wywiady i ankiety z interesariuszami i pracownikami działu audytu wewnętrznego.
 • Ocena dostosowania funkcji audytu wewnętrznego do strategii, celów, ryzyka i planów organizacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani zleceniem IIA Quality Services przeprowadzenia Oceny Jakości Państwa audytu wewnętrznego, prosimy o przesłanie zapytania na office@iia.org.pl  w celu uzyskania informacji o dalszych krokach dotyczących współpracy w tym zakresie.

Podnieś jakość audytu wewnętrznego. Zaufaj ekspertom. Skontaktuj się z nami już dziś!

Nazwa użytkownika

Załączniki

Najczęściej zadawane pytania - QA

Pobierz Pokaż