IIA | Czlonkostwo | Oferty pracy

Oferty pracy

Oferty pracy

Pracodawców zapraszamy do umieszczania w tej zakładce ogłoszeń o pracy dla audytorów.

  • Pracodawca powinien przygotować ofertę pracy w postaci elektronicznej. Akceptowalne formaty plików to: *.doc, *.rtf, *.pdf, *.txt
  • W ofercie pracodawca ma prawo umieścić wszelkie informacje dotyczące swojej nazwy, pozycji, misji lub innych informacji, istotnych z punktu widzenia procesu rekrutacji.
  • Wskazane jest, aby pracodawca określił wobec IIA Polska czas trwania rekrutacji.
  • W przypadku znalezienia odpowiedniego kandydata, pracodawca powinien zwrócić się do IIA Polska o usunięcie ogłoszenia ze strony IIA.
  • Jeżeli pracodawca zgłosi chęć przedłużenia ważności ogłoszenia - czas publikacji ogłoszenia zostanie przedłużony do daty zaproponowanej przez Pracodawcę.
  • W przypadku nie podania czasu rekrutacji ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie IIA Polska na okres 30 dni, począwszy od daty jego otrzymania.
  • Kolejność zamieszczania ogłoszeń na stronie wynika z daty nadesłania oferty/ogłoszenia oraz daty ważności.
  • Pracodawca ma również prawo przygotować ofertę ogólną (anonimową). W takim przypadku, po nadesłaniu oferty otrzymuje ona numer identyfikacyjny. Numer ten pojawia się na stronie IIA Polska jako link do oferty. W przypadku zainteresowania ofertą, potencjalny pracownik zwraca się do IIA Polska o kontakt do potencjalnego pracodawcy, o wybranym numerze oferty. Informacja o potencjalnym pracowniku przekazywana jest właścicielowi oferty, w taki zakresie jakim zyczył sobie zainteresowany. W przypadku zainteresowania potencjalnym pracownikiem, przyszły pracodawca przesyła do IIA Polska informację o chęci bezpośredniego nawiązania kontaktu z potencjalnym pracownikiem. Potencjalny pracownik otrzymuje wtedy od IIA Polska pełne dane kontaktowe firmy przygotowującej ofertę anonimową. Fakt braku odpowiedzi powinien być interpretowany jako wyraz braku zainteresowania ofertą.

W sprawie umieszczania ogłoszeń prosimy o kontakt z Biurem IIA Polska.

 

Nazwa użytkownika