IIA | Czlonkostwo | Opłaty członkowskie

Opłaty członkowskie

Opłaty członkowskie

 

Szanowni Państwo,

Członkowie IIA Polska,

Przypominamy, iż od stycznia 2017 r. składka członkowska wynosi 250 zł za rok.

Składka członkowska obowiązuje za rok kalendarzowy.

 

Opłaty należy wnosić do końca stycznia (*) danego roku na rachunek bankowy: 

Bank PKO BP S.A.
18 1020 1013 0000 0002 0003 2458
Opłata dotyczy danego roku kalendarzowego.

Za składki członkowskie Biuro IIA Polska wystawia noty obciążeniowe. Prosimy o kontakt z Biurem, jeżeli chcecie Państwo otrzymać taki dokument.

W przypadku zwłoki w opłacie składki członkowskiej przekraczającej 3 miesiące od terminu określonego powyżej, następuje skreślenie z listy członków Instytutu.

(*) - termin dotyczy obecnych aktywnych członków IIA Polska. Osoby ubiegające się o członkostwo dokonują opłaty składki w momencie składania deklaracji członkowskiej. Wysokość składki pozostaje bez zmian (250 zł) bez względu na moment przystąpienia do IIA Polska.

Nazwa użytkownika