PolCAAT'2017 30 listopada 2017 r. Więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Czlonkostwo | Opłaty członkowskie

Opłaty członkowskie

Opłaty członkowskie

 

 

Szanowni Państwo,

Członkowie IIA Polska,

Podczas tegorocznego Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 16 czerwca, wśród zagadnień, o których dyskutowano i nad którymi głosowano była również zmiana wysokości składki członkowskiej.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, iż od stycznia 2017 r. składka członkowska będzie wynosiła 250 zł za rok.

W tym miejscu pragniemy nadmienić, iż wysokość składki nie była zmieniana od momentu powstania IIA Polska, tj. od 2002 roku.

Składka członkowska obowiązuje za rok kalendarzowy.

Z pozdrowieniami,

Zarząd IIA Polska

 

Opłaty należy wnosić do końca stycznia (*) danego roku na rachunek bankowy: 

Bank PKO BP S.A.
18 1020 1013 0000 0002 0003 2458
Opłata dotyczy danego roku kalendarzowego.

Za składki członkowskie Biuro IIA Polska wystawia noty obciążeniowe. Prosimy o kontakt z Biurem, jeżeli chcecie Państwo otrzymać taki dokument.

W przypadku zwłoki w opłacie składki członkowskiej przekraczającej 3 miesiące od terminu określonego powyżej, następuje skreślenie z listy członków Instytutu.

(*) - termin dotyczy obecnych aktywnych członków IIA Polska. Osoby ubiegające się o członkostwo dokonują opłaty składki w momencie składania deklaracji członkowskiej. Wysokość składki pozostaje bez zmian (250 zł) bez względu na moment przystąpienia do IIA Polska.

Nazwa użytkownika