IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Współpraca z uczelniami

Współpraca z uczelniami

Współpraca z uczelniami

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska prowadzi aktywną współpracę z uczelniami wyższymi. Poprzez zawarte umowy o współpracy w praktyczny sposób wspólnie promujemy audyt wewnętrzny.

Budujemy lepszą przyszłość!

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego (CKP)

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska podpisał porozumienie o współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarski.

CKP jako wiodący ośrodek kształcenia podyplomowego i szkoleń profesjonalnych buduje swoją ofertę w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką, reprezentującą różne sektory gospodarki i instytucje administracji publicznej i samorządowej oraz organizacje non-profit. CKP jest również stałym partnerem wielu przedsiębiorstw i instytucji zapewniając kompleksową ofertę doradczo-szkoleniową.

Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest przygotowanie słuchaczy do osiągania sukcesów zawodowych, poprzez samodzielne kształtowanie ścieżki kariery i zarządzanie swoim rozwojem w oparciu o specjalistyczną wiedzę, profesjonalne umiejętności oraz kompetencje.

Link do  uczelni

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Instytut Audytorów Wewnętrznych kolejny raz podjął współpracę z Uniwersytetem w ramach uruchomionej trzeciej edycji studiów podyplomowych Master of Corporate Governance. To jednak nie jedyny obszar naszych wspólnej działalności. Razem zorganizowaliśmy szereg spotkań i konferencje, których podstawowym tematem były poszukiwania możliwości wzmacniania systemu kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Obecnie trwa przygotowanie kolejnych projektów o międzynarodowym zasięgu. Tym razem nasza współpraca będzie skupiona na procesie doskonalenia szeroko rozumianego corporate governance.

Więcej informacji na temat kierunku 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska podpisał umowę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu,  w ramach której podejmowane są przede wszystkim działania promujące wiedzę i podnoszące kwalifikacje w zakresie audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, systemów kontroli i ładu korporacyjnego. 

  1. Studia Podyplomowe "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych".
  2. Studia Podyplomowe "Skuteczna komunikacja w audycie i kontroli".
  3. Studia Podyplomowe „Zarządzanie ciągłością działania”.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych

 

Akademia Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Owocem współpracy z IIA Polska jest oferta studiów podyplomowych pt. „Audyt wewnętrzny a zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania w organizacji”, organizowanych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Celem studiów jest wprowadzenie Słuchaczy w aktualną problematykę dotyczącą przeprowadzania audytu wewnętrznego we współczesnej, rozwijającej się i organizacji oraz zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności dokonywania analizy ryzyka oraz efektywnego zarządzania nimi, w tym usprawniania operacyjnego w organizacjach i instytucjach działających w sektorach prywatnym i prywatnym.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych

 

Wojskowa Akademia Techniczna

Pomiędzy Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska i Wojskową Akademią Techniczną zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie kształcenia umiejętności przygotowujących do zwodu audytora wewnętrznego oraz znajomości i promowania w zarządzaniu standardów audytu wewnętrznego w ramach studiów podyplomowych.

Kierunki studiów:  „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej” 

Nowy kierunek studiów podyplomowych " Inspektor Ochrony Informacji"   LInk

Więcej informacji o studiach

 

Uniwersytet w Białymstoku 

Zapraszamy na Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego na Uniwersytecie w Białymstoku pod patronatem merytorycznym Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód lub kierują jednostką do spraw finansów i kontroli, przez przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia audytu wewnętrznego, rachunkowości oraz sprawozdawczości i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych.

Do rekrutacji zapraszamy przede wszystkim:

  • osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji audytora wewnętrznego w sektorze publicznym,
  • głównych księgowych i kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie nowoczesnego systemu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego.

 Więcej informacji dotyczących studiów: Link

 

Program współpracy IIA Global z uczelniami wyższymi

Przeprowadziliśmy wstępne badanie i okazało się, że na ponad czterdziestu uczelniach wyższych w Polsce prowadzone są studia podyplomowe z audytu wewnętrznego. Możemy się równocześnie pochwalić, że na kilku z nich IIA Polska objęło te studia patronatem.

Ale możliwy jest nie tylko patronat nad studiami i nie tylko IIA Polska.

Przedstawiamy program Międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych The IIA, kierowany do uczelni wyższych prowadzących lub zamierzających prowadzić studia z audytu wewnętrznego.

Akademicki Program Audytu Wewnętrznego IIA (Internal Audit Academic Awareness Program) rozpoznaje uniwersytety prowadzące studia dotyczące audytu wewnętrznego oraz prowadzące samodzielne kursy / programy dotyczące audytu wewnętrznego, takie jak zasady audytu wewnętrznego czy audyt operacyjny. Takie programy wprowadzają studentów w zagadnienia związane z zawodem audytora wewnętrznego oraz opisują działania osoby rozpoczynającej swoją karierę w zawodzie audytora wewnętrznego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu oraz informacjami dotyczącymi możliwości nawiązania współpracy między uczelniami a Międzynarodowym Instytutem Audytu Wewnętrznego The IIA.

Internal Auditing Education Partnership (IAEP) Program

Internal Audit Academic Awareness Program

Academic Relations

 

 

 

Nazwa użytkownika