CPE

CPE

 

Po uzyskaniu certyfikatu należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością uzyskania, udokumentowania i zgłoszenia godzin CPE do 31 grudnia każdego roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad punktowania poszczególnych aktywności znajdują się w Zasady Gromadzenia i Raportowania godzin CPE (jęz. ang.)

Polityka Stałego Kształcenia Zawodowego CPE (jęz. polski)

 

Raportowanie godzin CPE za 2022 rok

Wszystkie osoby posiadające certyfikaty, aby je utrzymać, powinny do 31 grudnia 2022 r. przesłać raport potwierdzający uzyskanie wymaganej liczby godzin CPE (CIA – 40, CGAP, CFSA, CCSA, CRMA – 20).

Podczas składania raportu można również wpisać się do rejestru osób certyfikowanych. Wiecj informacji w linku.

Od 2018 roku jest wymagane zdobycie 2 godzin CPE / CPD dotyczących etyki.

Wyciąg z zasad CPE oraz odpowiedzi na częste pytania - odnośnie CPE dotyczących etyki.

Okres raportowania zaczyna się 01 stycznia a kończy 31 grudnia każdego roku. Raport godzin CPE musi zostać złożony w systemie CCMS nie później niż 31 grudnia każdego roku.

Osoby, które uzyskały certyfikaty są zwolnione z raportowania godzin CPE tylko w roku, w którym uzyskały certyfikat. Obowiązek gromadzenia oraz raportowania godzin CPE zaczyna się w następnym roku kalendarzowym.

Na przykład: Jeśli certyfikat został uzyskany w roku lutym 2022, wówczas w 2022 r. nie ma obowiązku składania raportu CPE. Pierwszy raport CPE należy złożyć do 31.12.2023 r.

 

Data ważności certyfikatu (a jednocześnie data najbliższego raportowania godzin CPE) znajduje się na pierwszej stronie profilu w systemie CCMS oraz na certyfikacie drukowanym bezpośrednio z systemu CCMS.

Jeżeli raport CPE nie zostanie złożony zgodnie z wymogami IIA Global, certyfikat zostanie zawieszony a jego posiadacz nie będzie mógł posługiwać się tytułem certyfikowanego audytora wewnętrznego.

Opłaty za raportowanie godzin CPE:

Członkowie IIA posiadający certyfikat:

  • CIA - 30 $

  • CGAP, CFSA, CCSA, CRMA - 20 $ za każdy posiadany certyfikat

Osoby posiadające certyfikat, nie będące członkami IIA:

  • CIA - 120 $

  • CGAP, CFSA, CCSA, CRMA - 120 $ za każdy posiadany certyfikat

 

Informacje dotyczące składania raportu CPE

  • formularz raportu znajduje się w profilu w systemie CCMS;

  • formularz raportowania godzin CPE dostęny jest niemal przez cały rok;

  • przy dokonywaniu płatności należy sprawdzić czy wysokość opłaty jest zgodna z rodzajem posiadanego certyfikatu i członkostwa;

  • wszelkie dokumenty potwierdzające uzyskane godziny należy zachować na wypadek audytu dotyczącego złożonego raportu.

W załączeniu link do infomacji i instrukcji o raportowaniu godzin CPE.

 

 

Nazwa użytkownika

Załączniki

Polityka CPE_Jan.2022_PL

Pobierz Pokaż