IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors

CPE

CPE

 

Po uzyskaniu certyfikatu należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością uzyskania, udokumentowania i zgłoszenia godzin CPE do 31 grudnia każdego roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad punktowania poszczególnych aktywności znajdują się w Zasady Gromadzenia i Raportowania godzin CPE (jęz. ang.)

Polityka Stałego Kształcenia Zawodowego CPE (jęz. polski)

 

Raportowanie godzin CPE za 2021 rok

Wszystkie osoby posiadające certyfikaty, aby je utrzymać, powinny do 31 grudnia 2021 r. przesłać raport potwierdzający uzyskanie wymaganej liczby godzin CPE (CIA – 40, CGAP, CFSA, CCSA, CRMA – 20).

NOWOŚĆ! Od 2018 roku jest wymagane zdobycie 2 godzin CPE / CPD dotyczących etyki.

Wyciąg z zasad CPE oraz odpowiedzi na częste pytania - odnośnie CPE dotyczących etyki.

Osoby, które uzyskały certyfikaty są zwolnione z raportowania godzin CPE w roku kalendarzowym, w którym uzyskały certyfikat oraz w kolejnym roku kalendarzowym. Obowiązek raportowania godzin CPE zaczyna się w następnym roku kalendarzowym.
Na przykład:
Jeśli certyfikat został uzyskany w roku 2019, wówczas w latach 2019 oraz 2020 nie ma obowiązku składania rapotu CPE.
Pierwszy raport CPE należy złożyć do 31.12.2021 r.

Data ważności certyfikatu (a jednocześnie data najbliższego raportowania godzin CPE) znajduje się na pierwszej stronie profilu w systemie CCMS.

Jeżeli raport CPE nie zostanie złożony zgodnie z wymogami IIA Global, certyfikat zostanie zawieszony a jego posiadacz nie będzie mógł posługiwać się tytułem certyfikowanego audytora wewnętrznego.

Opłaty za raportowanie godzin CPE:

Członkowie IIA posiadający certyfikat:

  • CIA - 30 $

  • CGAP, CFSA, CCSA, CRMA - 20 $ za każdy posiadany certyfikat

Osoby posiadające certyfikat, nie będące członkami IIA:

  • CIA - 120 $

  • CGAP, CFSA, CCSA, CRMA - 120 $ za każdy posiadany certyfikat

 

Informacje dotyczące składania raportu CPE

  • formularz raportu znajduje się w profilu w systemie CCMS;

  • formularz raportowania godzin CPE dostęny jest niemal przez cały rok;

  • przy dokonywaniu płatności należy sprawdzić czy wysokość opłaty jest zgodna z rodzajem posiadanego certyfikatu i członkostwa;

  • wszelkie dokumenty potwierdzające uzyskane godziny należy zachować na wypadek audytu dotyczącego złożonego raportu.

W załączeniu link do infomacji i instrukcji o raportowaniu godzin CPE.

 

 

Nazwa użytkownika

Załączniki

Poiltyka CPE_Oct.2021_PL

Pobierz Pokaż