VII Konferencja Finansowa 28 lutego 2018 r. Więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors

CPE

CPE

 

Po uzyskaniu certyfikatu należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością uzyskania, udokumentowania i zgłoszenia godzin CPE do 31 grudnia każdego roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad punktowania poszczególnych aktywności znajdują się w Dyrektywie Administracyjnej Nr 4

Dodatkowe informacje, dotyczące zasad zdobywania i raportowania godzin CPE można znaleźć:

 

Raportowanie godzin CPE za 2017 rok

Wszystkie osoby posiadające certyfikaty, aby je utrzymać, powinny do 31 grudnia 2017 r. przesłać raport potwierdzający uzyskanie wymaganej liczby godzin CPE (CIA – 40, CGAP, CFSA, CCSA, CRMA – 20).

NOWOŚĆ! Od 2018 roku będzie wymagane zdobycie 2 godzin CPE / CPD dotyczących Etyki. Nie stanowi to jeszcze wymogu w 2017 roku, ale zalecamy dopowiedznie planowanie na 2018 rok.

Osoby, które uzyskały certyfikaty w 2017 r. są zwolnione z raportowania godzin w roku 2017 i 2018. Pierwsze raportowanie – 31 grudnia 2019 r.

Data ważności certyfikatu (a jednocześnie data najbliższego raportowania godzin CPE) znajduje się na pierwszej stronie profilu w systemie CCMS.

Jeżeli raport CPE nie zostanie złożony zgodnie z wymogami IIA Global, certyfikat zostanie zawieszony a jego posiadacz nie będzie mógł posługiwać się tytułem certyfikowanego audytora wewnętrznego.

Opłaty za raportowanie godzin CPE:

Członkowie IIA posiadający certyfikat:

  • CIA - 30 $

  • CGAP, CFSA, CCSA, CRMA - 20 $ za każdy posiadany certyfikat

Osoby posiadające certyfikat, nie będące członkami IIA:

  • CIA - 120 $

  • CGAP, CFSA, CCSA, CRMA - 120 $ za każdy posiadany certyfikat

 

Informacje dotyczące składania raportu CPE

  • formularz raportu znajduje się w profilu w systemie CCMS – Complete a Form;

  • formularz raportowania godzin CPE dostęny będzie od października;

  • po wypełnieniu raportu (cztery strony) na końcu pojawi się ekran do płatności; należy sprawdzić czy wysokość opłaty jest zgodna z rodzajem posiadanego certyfikatu;

  • wszelkie dokumenty potwierdzające uzyskane godziny należy zachować na wypadek audytu dotyczącego złożonego raportu.

  • W załączeniu krótka instrukcja dotycząca raportowania godzin CPE.

 

 

Nazwa użytkownika