XIV Konferencja PolCAAT 11.12.2018 r. więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors

CPE

CPE

 

Po uzyskaniu certyfikatu należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością uzyskania, udokumentowania i zgłoszenia godzin CPE do 31 grudnia każdego roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad punktowania poszczególnych aktywności znajdują się w Zasady Gromadzenia i Raportowania godzin CPE (jęz. ang.)

Polityka Stałego Kształcenia Zawodowego CPE (jęz. polski)

Dodatkowe informacje, dotyczące zasad zdobywania i raportowania godzin CPE można znaleźć:

 

Raportowanie godzin CPE za 2018 rok

Wszystkie osoby posiadające certyfikaty, aby je utrzymać, powinny do 31 grudnia 2018 r. przesłać raport potwierdzający uzyskanie wymaganej liczby godzin CPE (CIA – 40, CGAP, CFSA, CCSA, CRMA – 20).

NOWOŚĆ! Od 2018 roku jest wymagane zdobycie 2 godzin CPE / CPD dotyczących etyki.

Wyciąg z zasad CPE oraz odpowiedzi na częste pytania - odnośnie CPE dotyczących etyki.

Osoby, które uzyskały certyfikaty w 2017 r. są zwolnione z raportowania godzin w roku 2017 i 2018. Pierwsze raportowanie – 31 grudnia 2019 r.

Data ważności certyfikatu (a jednocześnie data najbliższego raportowania godzin CPE) znajduje się na pierwszej stronie profilu w systemie CCMS.

Jeżeli raport CPE nie zostanie złożony zgodnie z wymogami IIA Global, certyfikat zostanie zawieszony a jego posiadacz nie będzie mógł posługiwać się tytułem certyfikowanego audytora wewnętrznego.

Opłaty za raportowanie godzin CPE:

Członkowie IIA posiadający certyfikat:

  • CIA - 30 $

  • CGAP, CFSA, CCSA, CRMA - 20 $ za każdy posiadany certyfikat

Osoby posiadające certyfikat, nie będące członkami IIA:

  • CIA - 120 $

  • CGAP, CFSA, CCSA, CRMA - 120 $ za każdy posiadany certyfikat

 

Informacje dotyczące składania raportu CPE

  • formularz raportu znajduje się w profilu w systemie CCMS – Complete a Form;

  • formularz raportowania godzin CPE dostęny będzie od października;

  • po wypełnieniu raportu (cztery strony) na końcu pojawi się ekran do płatności; należy sprawdzić czy wysokość opłaty jest zgodna z rodzajem posiadanego certyfikatu;

  • wszelkie dokumenty potwierdzające uzyskane godziny należy zachować na wypadek audytu dotyczącego złożonego raportu.

  • W załączeniu krótka instrukcja dotycząca raportowania godzin CPE.

 

 

Nazwa użytkownika