Konferencja Finansowa 19 października 2017 r.
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Czlonkostwo | Zasady

Zasady

Zasady

 

Członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Członkostwo jest dobrowolne.Statut IIA Polska przewiduje dwa statusy członkostwa w Instytucie IIA Polska. 

Deklaracja członkowska

Nazwa użytkownika