Doroczna Konferencja IIA Polska, 13 - 14 czerwca 2018 r., Hotel Marriott w Warszawie więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Czlonkostwo | Zasady

Zasady

Zasady

Członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Członkostwo jest dobrowolne.Statut IIA Polska przewiduje dwa statusy członkostwa w Instytucie IIA Polska. 

Deklaracja członkowska

Nazwa użytkownika