IIA | Czlonkostwo | Zasady

Zasady

Zasady

Członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Członkostwo jest dobrowolne.Statut IIA Polska przewiduje dwa statusy członkostwa w Instytucie IIA Polska - członek zwyczajny i członek honorowy. 

Osoby, które chcą ubiegać się o członkostwo w IIA Polska, powinny zapoznać się ze Statutem IIA Polska, i jeżeli akceptują założenia Statutu, wypełnić deklarację członkowską.

Wypełnioną i podpisaną pierwszą i drugą stronę deklaracji należy przesłać do Biura IIA Polska (wystarczy skan) na adres office@iia.org.pl

Wraz z deklaracją należy przesłać potwierdzenie dokonania opłaty członkowskiej.

Deklaracja członkowska (pdf)

Deklaracja członkowska (doc)

Deklaracja członkowska eng (doc)

 

Dlaczego warto zostać członkiem IIA Polska?

 

Członkowie IIA Polska są jednocześcnie członkami Międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Global.

Członkostwo pozwala na korzystanie z dostępu do zasobów informacyjnych, zastrzeżonych tylko dla członków, na stronach:

https://www.iia.org.pl/publikacje

https://www.iia.org.pl/webinaria

https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/...

https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practi...

 

Kolejnym przywilejem członkonkostwa jest możliwość korzystania z niższych cen szkoleń i konferencji organizowanych przez IIA:

https://www.iia.org.pl/szkolenia

https://ondemand.theiia.org/learn

 

Także koszty procesu zdobywania certyfikatów IIA są niższe dla członków, co jest przedstawione na poniższej stronie:

https://www.iia.org.pl/certyfikacja/oplaty-w-procesie-certyfikacji

 

Nazwa użytkownika