IIA | Czlonkostwo | Wolontariat

Wolontariat

Wolontariat

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, jako organizacja non-profit opiera się na aktywności społecznej wolontariuszy, którzy realizują cele Instytutu.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w naszych pracach oraz wspierania działań IIA Polska w charakterze wolontariuszy. W lutym 2012 r., Zarząd IIA Polska, chcąc nagrodzić wolontariuszy zaangażowanych w pracę, przyjął uchwałę nr 05/201, na mocy której osoby wykonujące prace na rzecz Instytutu otrzymają punkty CPE:

  • do 15 godzin CPE dla posiadaczy certyfikatów CIA, z zastrzeżeniem, że nie będą to prace administracyjne;

  • do 10 godzin CPE dla posiadaczy certyfikatów CGAP, CCSA, CFSA i CRMA, z zastrzeżeniem, ze nie będą to prace administracyjne.

  • 1 godzina CPE będzie odpowiadała 1 godzinie pracy merytorycznej na rzecz Instytutu.

Punkty będą przyznawane raz do roku, za rok ubiegły, po zakończeniu danego roku sprawozdawczego (np. za rok 2014 punkty będą przyznawane na początku 2015 roku).

 

Raportowanie odbywa się poprzez formularz, wraz z którym należy przesłać materiały, których dotyczą wypracowane godziny.

Nazwa użytkownika