IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Publikacje

Publikacje

Publikacje

** - dotyczy członków IIA

Nazwa użytkownika

Załączniki

Podręcznik CIA® cz. I

Pobierz