Doroczna Konferencja IIA Polska, 13 - 14 czerwca 2018 r., Hotel Marriott w Warszawie
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Zachodniopomorskie Kolo Instytutu Audytorow Wewnetrznych Iia

Nazwa użytkownika