IIA | Aktualnosci | Global Knowledge Brief - "Krajobraz ryzyka ESG"

Global Knowledge Brief - "Krajobraz ryzyka ESG"

Global Knowledge Brief - "Krajobraz ryzyka ESG"

21.04.2022

Pobierz najnowszy Global Knowledge Brief z IIA, „The ESG Risk Landscape, Part 2: Implementation, Reporting and Internal Audit’s Role”, aby zapewnić kompletność i dokładność danych w raportowaniu ESG Twojej organizacji. 

Więcej informacji.

Nazwa użytkownika