IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Po spotkaniu Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska w formie webinarium - 4 listopada 2020

Po spotkaniu Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska w formie webinarium - 4 listopada 2020

Po spotkaniu Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska w formie webinarium - 4 listopada 2020

06.11.2020

Wyrażamy serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Jaworskiemu CGAP, certyfikowanemu audytorowi wewnętrznemu, mentorowi oraz trenerowi biznesu, Szefowi firmy doradczej i akademii kursów  online zdalnykurs.pl, za niezwykle interesujący wykład na temat: "Czynnik białkowy? Narzędzia i techniki etycznego audytora" w dniu 4 listopada 2020 r. podczas spotkania w formie webinarium Lubelskiego Koła Regionalnego  Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Wyrażamy także podziękowanie Panu Marcinowi Dublaszewskiemu , CIA, CGAP, CRMA za nadzór organizacyjny i sprawowanie technicznej obsługi przebiegu tego webinarium oraz za czynności organizacyjne związane z tym webinarium pracownikom Biura IIA Polska.

Andrzej Bojanek, DM, MBA, CGAP

Koordynator

Lubelskiego Koła Regionalnego 

IIA Polska

 

Nazwa użytkownika