IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Wybory Koordynatorów Kół Regionalnych i Branżowych IIA Polska

Wybory Koordynatorów Kół Regionalnych i Branżowych IIA Polska

Wybory Koordynatorów Kół Regionalnych i Branżowych IIA Polska

11.01.2022

W imieniu Zarządu IIA Polska uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Kół Regionalnych i Branżowych IIA Polska Uchwały nr 020/ 2021 Zarządu IIA Polska z dnia 24 marca 2021 roku link, z dniem 31.12.2021 roku upłynęła trzyletnia kadencja Koordynatorów Kół Dolnośląskiego, Śląskiego, Małopolskiego, Lubelskiego, Koła JAP, Wielkopolskiego, Łódzkiego, BKF i Pomorskiego. Warunki wyboru Koordynatora opisane zostały w § 10 regulaminu Organizacyjnego Kół Regionalnych i Kół Branżowych IIA Polska Link

W szczególności istotnym elementem procesu jest zatwierdzenie przez Zarząd IIA Polska listy kandydatów, co oznacza, że pierwszym krokiem jest zgłoszenie kandydatów, do umieszczenia na liście. 

W celu przejrzystości przeprowadzonych działań każdy, Członek IIA Polska, który nie zalega ze składkami i chce kandydować na koordynatora, proszony jest o przesłanie, do końca stycznia zgłoszenia na adres (office@iia.org.pl ). W załączeniu formularz zgłoszeniowy koordynatora Koła.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz Zobacz

Nazwa użytkownika