IIA | Certyfikacja | Komunikaty | Zmiany egzaminów CIA

Zmiany egzaminów CIA

Zmiany egzaminów CIA

18.01.2018

W 2017 roku IIA Global przeprowadził ogólnoświatową ankietę, w ramach której zostały zgromadzone informacje na temat wiedzy, umiejętności i kompetencji, które obecnie najbardziej odpowiadają potrzebom zawodu audytora wewnętrznego.

Na podstawie tej analizy zostały opracowywane zmiany zakresu egzaminów CIA.

Zmienione egzaminy w angielskiej wersji językowej będą obowiązywać od stycznia 2019 roku.

Opracowanie zmian egzaminów w innych językach planuje się przeprowadzić w okresie od kwietnia 2019 roku najpóźniej do marca 2020 roku (nie dotyczy języka polskiego). Do czasu opracowania zmian będą obowiązywały aktualne wersje egzaminów.

Informacje dotyczące możliwości zdawania egzaminów CIA po polsku od 2019 r.

Po zmianach egzamin nadal będzie składać się z trzech części. Opis zmian oraz porównanie zawartości poszczególnych części egzaminu, przed i po zmianach, zostały przedstawione w informatorze CIA Exam: Why and How It’s Changing. Odpowiedzi na często zadawane pytania są zawarte w informatorze CIA Exam: FAQs.

Wersja polska w FAQ w załączeniu: Zmiany sylabusa do egzaminu CIA. Często zadawane pytania.

 

Egzaminy CIA w języku polskim można zdawać według syllabusa 2018 do 31.03.2021 r.

Od 01.04.2021 r. egzaminy CIA w języku polskim będzie można zdawać według syllabusa 2019 tj. po zmianach syllabusa jakie zostały wprowadzone od 01.01.2019 r.

W przypadku zdania części egzaminów do końca marca 2021 r. według syllabusa 2018, są one zaliczone i nie tracą ważności w związku ze zmianą syllabusa. Pozostałe części trzeba będzie zdać od 01.04.2021 r według syllabusa 2019.

 

UWAGA: Przy realizacji szkoleń przygotowujących do egzaminów CIA oraz CGAP,  a także wszystkich szkoleń w ramach Akademii Audytora (część I, II, III) oraz szkoleń Ocena jakości audytu wewnętrznego – QA współpracujemy z naszym partnerem merytorycznym – firmą AuditSolutions Link
Wykładowcy AuditSolutions to doświadczeni trenerzy, audytorzy, praktycy posiadający międzynarodowe certyfikaty oraz bogate doświadczenie zawodowe w różnych sektorach gospodarki, w tym w sektorze prywatnym i sektorze publicznym. Ale przede wszystkim to osoby potrafiące przekazywać wiedzę i prowadzić interesujące zajęcia. 
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie AuditSolutions: Link

Nazwa użytkownika