IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Certyfikacja | Komunikaty | Zmiany egzaminów CIA

Zmiany egzaminów CIA

Zmiany egzaminów CIA

18.01.2018

W 2017 roku IIA Global przeprowadził ogólnoświatową ankietę, w ramach której zostały zgromadzone informacje na temat wiedzy, umiejętności i kompetencji, które obecnie najbardziej odpowiadają potrzebom zawodu audytora wewnętrznego.

Na podstawie tej analizy zostały opracowywane zmiany zakresu egzaminów CIA.

Zmienione egzaminy w angielskiej wersji językowej będą obowiązywać od stycznia 2019 roku.

Opracowanie zmian egzaminów w innych językach planuje się przeprowadzić w okresie od kwietnia 2019 roku najpóźniej do marca 2020 roku.

Do czasu opracowania zmian będą obowiązywały aktualne wersje egzaminów.

Po zmianach egzamin nadal będzie składać się z trzech części. Opis zmian oraz porównanie zawartości poszczególnych części egzaminu, przed i po zmianach, zostały przedstawione w informatorze CIA Exam: Why and How It’s Changing. Odpowiedzi na często zadawane pytania są zawarte w informatorze CIA Exam: FAQs.

Wersja polska w FAQ w załączeniu: Zmiany sylabusa do egzaminu CIA. Często zadawane pytania.

Nazwa użytkownika