VIII Konferencja IIA Polska dla Sektora Finansowego 27.03.2019 r.więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Certyfikacja | Komunikaty | Zmiany egzaminów CIA

Zmiany egzaminów CIA

Zmiany egzaminów CIA

18.01.2018

W 2017 roku IIA Global przeprowadził ogólnoświatową ankietę, w ramach której zostały zgromadzone informacje na temat wiedzy, umiejętności i kompetencji, które obecnie najbardziej odpowiadają potrzebom zawodu audytora wewnętrznego.

Na podstawie tej analizy zostały opracowywane zmiany zakresu egzaminów CIA.

Zmienione egzaminy w angielskiej wersji językowej będą obowiązywać od stycznia 2019 roku.

Opracowanie zmian egzaminów w innych językach planuje się przeprowadzić w okresie od kwietnia 2019 roku najpóźniej do marca 2020 roku.

Do czasu opracowania zmian będą obowiązywały aktualne wersje egzaminów.

Informacje dotyczące możliwości zdawania egzaminów CIA po polsku od 2019 r.

W załączeniu przedstawiamy odpowiedzi na pytania dotyczące możłiwości zdadwania egzaminów CIA po polsku.

Po zmianach egzamin nadal będzie składać się z trzech części. Opis zmian oraz porównanie zawartości poszczególnych części egzaminu, przed i po zmianach, zostały przedstawione w informatorze CIA Exam: Why and How It’s Changing. Odpowiedzi na często zadawane pytania są zawarte w informatorze CIA Exam: FAQs.

Wersja polska w FAQ w załączeniu: Zmiany sylabusa do egzaminu CIA. Często zadawane pytania.

UWAGA: Przy realizacji szkoleń przygotowujących do egzaminów CIA oraz CGAP,  a także wszystkich szkoleń w ramach Akademii Audytora (część I, II, III) oraz szkoleń Ocena jakości audytu wewnętrznego – QA współpracujemy z naszym partnerem merytorycznym – firmą AuditSolutions Link
Wykładowcy AuditSolutions to doświadczeni trenerzy, audytorzy, praktycy posiadający międzynarodowe certyfikaty oraz bogate doświadczenie zawodowe w różnych sektorach gospodarki, w tym w sektorze prywatnym i sektorze publicznym. Ale przede wszystkim to osoby potrafiące przekazywać wiedzę i prowadzić interesujące zajęcia. 
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie AuditSolutions: Link

Nazwa użytkownika