IIA | Node | Informacja dla osób posiadających certyfikaty CCSA, CFSA lub CGAP

Informacja dla osób posiadających certyfikaty CCSA, CFSA lub CGAP

Informacja dla osób posiadających certyfikaty CCSA, CFSA lub CGAP

16.08.2018

Informacje z IIA Global

Szanowni Państwo,

IIA Global jest zobowiązany do przekazywania jasno zdefiniowanych, ważnych dla profesjonalistów informacji dotyczących globalnych certyfikacji, aby wesprzeć audytorów wewnętrznych w podążaniu obraną ścieżką kariery. Aby mieć pewność, że nacisk kładziony jest na właściwe priorytety zawodowe, ostatnio przeprowadzono wiele badań rynku oraz proszono o głosy wszystkich instytutów, liderów tych instytutów oraz Globalnej Rady Dyrektorów. Ogólna konkluzja z przeprowadzonych badań jest taka, ze powinniśmy położyć większy nacisk na nasz główny, flagowy certyfikat – czyli CIA® Certified Internal Auditor® - Certyfikowany Audytor Wewnętrzny.

W rezultacie powyższych badań, Rada Dyrektorów zatwierdziła repozycjonowanie poniższych certyfikacji:
• Certified Government Auditing Professional® (CGAP®) – Certyfikowany Audytor Administracji Publicznej;
• Certified Financial Services Auditor® (CFSA®) - Certyfikowany Audytor Sektora Finansowego;
• Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®) – Certyfikat z zakresu Samooceny Kontroli.

Certyfikaty / programy certyfikacyjne CGAP i CFSA zostaną zmienione na programy certyfikacyjne oparte na ocenie (assessment-based certificate programs), natomiast CCSA zostanie połączony w jeden z CRMA® (Certification in Risk Management Assurance® - Certyfikacja z zakresu Zapewnienia Zarządzania Ryzykiem).

Doceniamy wysiłek, jaki włożyliście w uzyskanie certyfikatu CGAP, CFSA oraz / lub CCSA i pragniemy zapewnić, że uzyskane certyfikaty pozostają ważne oraz będą wspierane i rozpoznawane przez IIA Global, tak długo, jak długo będą zdobywane i raportowane, zgodnie z zasadami, godziny stałego rozwoju zawodowego (CPE).

Jeżeli jeszcze nie posiadacie certyfikatu CIA, teraz może być dobry moment aby go zdobyć. IIA Global oferuje CIA Challenge Exam dla osób, które posiadają certyfikat CGAP. CFSA lub CCSA. CIA Challenge Exam został opracowany na podstawie różnic oraz luk pomiędzy sylabusami do egzaminów CCSA, CGAP i CFSA a sylabusem do egzaminu CIA, z naciskiem na Międzynarodowe ramowe zasady praktyki zawodowej (IPPF).

Więcej informacji dotyczących nadchodzących zmian dotyczących programów certyfikacyjnych CGAP, CFSA i CCSA, okresu przejściowego oraz CIA Challenge Exam znajdziecie na stronie www.theiia.org/CertTransition

Pytania można zadawać przesyłając je na adres CustomerRelations@theiia.org

IIA Global pragnie być dynamicznym liderem w globalnym zawodzie audytora wewnętrznego oraz pragnie dostarczać najwyższej jakości usług swoim członkom oraz osobom posiadającym certyfikat IIA. Z przyjemnością będziemy kontynuowali udzielanie wsparcia w rozwoju Waszej kariery zawodowej.

Z poważaniem,
Richard Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA
President and Chief Executive Officer
The Institute of Internal Auditors

Nazwa użytkownika