IIA | O-nas | Komisja Nominacyjna 2019-2022

Komisja Nominacyjna 2019-2022

Komisja Nominacyjna 2019-2022

Szanowni Państwo – Członkowie IIA Polska,

Informujemy, że wkrótce rozpocznie prace Komisja Nominacyjna, która ma za zadanie wspierać proces wyboru władz IIA Polska na kadencję 2019 - 2022.

W skład Komisji Nominacyjnej wchodzą niżej wymienione osoby:

Teresa Goździewicz, Bożena Stoma, Agnieszka Giebel, Renata Kosowska, Agnieszka Madej.

Zasady wyboru członków władz zostały opisane w naszym Statucie oraz Regulaminie Wyboru Organów IAW IIA Polska (pełny tekst w niniejszym linku).

Komisja Nominacyjna, zgodnie ze Statutem ma za zadanie "przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków obiektywnych ocen wszystkich zgłoszonych kandydatów pod względem ich przydatności do pełnienia funkcji w Instytucie".

Wynikiem prac Komisji Nominacyjnej będzie lista kandydatów do władz Instytutu. Prezentacja kandydatów przez Komisję Nominacyjną nastąpi na Walnym Zebraniu Członków.

 

Nazwa użytkownika