IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Ankieta badawcza dotycząca roli audytu wewnętrznego w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego

Ankieta badawcza dotycząca roli audytu wewnętrznego w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego

Ankieta badawcza dotycząca roli audytu wewnętrznego w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego

17.11.2021

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej roli audytu wewnętrznego w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego, która została przygotowana przez Jakuba Lange studenta drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość na Politechnice Bydgoskiej.

Udzielone odpowiedzi zostaną wykorzystane do opracowania pracy magisterskiej, której pełen temat brzmi: "Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego".

Link do ankiety

Nazwa użytkownika