IIA | Aktualnosci | Ankieta dotycząca funkcjonowania niezależnych komórek audytu wewnętrznego na przykładzie wybranych jednostek prywatnych oraz publicznych

Ankieta dotycząca funkcjonowania niezależnych komórek audytu wewnętrznego na przykładzie wybranych jednostek prywatnych oraz publicznych

Ankieta dotycząca funkcjonowania niezależnych komórek audytu wewnętrznego na przykładzie wybranych jednostek prywatnych oraz publicznych

06.06.2022

Prośba o pomoc i wypełnienie ankiety przez Dyrektorów oraz pracowników komórek audytu wewnętrznego, dzięki której Pan Konrad Szpanelewski student  Akademii Leona Koźmińskiego, zgromadzi informacje niezbędne do napisania pracy magisterskiej.

Badanie dotyczy funkcjonowania niezależnych komórek audytu wewnętrznego na przykładzie wybranych jednostek prywatnych oraz publicznych. Celem pracy jest zbadanie kluczowych obszarów związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego. 

Ankieta jest całkowicie anonimowa.

Link do ankiety

Nazwa użytkownika