IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Ankieta dotycząca praktyk zarządzania efektywnością audytora wewnętrznego oraz skuteczności audytu wewnętrznego

Ankieta dotycząca praktyk zarządzania efektywnością audytora wewnętrznego oraz skuteczności audytu wewnętrznego

Ankieta dotycząca praktyk zarządzania efektywnością audytora wewnętrznego oraz skuteczności audytu wewnętrznego

29.09.2021

Zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Wspólnie możemy pomóc w badaniu dotyczącym audytu!

Kwestionariusz dotyczy praktyk zarządzania efektywnością audytora wewnętrznego oraz skuteczności audytu wewnętrznego.

Celem badawczym jest zbadanie, „czy” i „jak” wspomniane praktyki wpływają na skuteczność audytu wewnętrznego.

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje średnio mniej niż 10 minut.

Wypełniając kwestionariusz prosimy odnieść się do obserwowanych/ realizowanych (a nie postulowanych) praktyk i zachowań w organizacji, w której Państwo obecnie pracują. Nie ma odpowiedzi dobrych ani złych, nie sprawdzamy wiedzy.

Wyniki badań służą wyłącznie do przygotowania opracowania naukowego, opracowane zostaną całościowo dla zbudowania modelu i nie mają charakteru komercyjnego.

Dziękujemy za poświęcony czas!

dr Lena Grzesiak (lena.grzesiak@uni.lodz.pl; https://kzzl.wz.uni.lodz.pl/zespol/lena-grzesiak/)

dr Wojciech Ulrych (wojciech.ulrych@uni.lodz.pl; http://kzzl.wz.uni.lodz.pl/zespol/wojciech-ulrych/)

Link do kwestionariusza

Nazwa użytkownika