IIA | Aktualnosci | Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

02.09.2021

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych to elitarny kierunek studiów podyplomowych realizowany w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego to nowoczesna jednostka uczelniana, oferująca wysokiej jakości usługi z zakresu kształcenia podyplomowego, szkoleń i doradztwa dla firm, instytucji oraz jednostek administracji publicznej i samorządowej. Jako wiodący ośrodek kształcenia podyplomowego i szkoleń profesjonalnych buduje swoją ofertę w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką, reprezentującą różne sektory gospodarki i instytucje administracji publicznej i samorządowej oraz organizacje non-profit.

Celem studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zasad wdrażania systemu kontroli zarządczej. Studia zapewniają wszechstronne przygotowanie do przeprowadzenia audytu, a także kontroli w organizacjach, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych. Studia dostarczają niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, które pozwolą absolwentom w profesjonalny sposób przeprowadzić audyt w organizacji.

Co ważne, studia mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Spełniają one wymagania określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące wymagań określonych dla audytora wewnętrznego oraz uwzględniają sugestie Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów oraz są zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami wprowadzonymi w finansach publicznych.

To, co jest najbardziej istotne, to fakt, iż absolwenci studiów podyplomowych realizowanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, po zdobyciu dwuletniej praktyki zawodowej wymaganej zgodnie z art. 286 ust. 2 ustawy o finansach publicznych będą automatycznie posiadać kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego bez konieczności zdawania egzaminu w:

  • Certified Internal Auditor (CIA)
  • Certified Government Auditing Professional (CGAP)
  • Certified Information Systems Auditor (CISA)
  • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
  • Certified Fraud Examiner (CFE)
  • Certification in Control Self Assessment (CCSA)
  • Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA).

Bowiem zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt. 5 d ustawy o finansach publicznych tj. z dnia 20 stycznia 2021 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) audytorem wewnętrznym może być osoba, która: min. posiada następujące kwalifikacje: dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

To, co wyróżnia studia podyplomowe realizowane w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego od innych, to:

  • VISITING PROFESSORS - Wykład gościnny profesora z Adama K. Prokopowicza - ekonomisty i prawnika wykładowcę uczelni wyższych w USA, Europie i Azji oraz Ameryce Łacińskiej. Specjalizującego się w międzynarodowych aspektach ekonomii, prawa, zarzadzania. Doradcę międzynarodowych instytucji finansowych: Bank Światowy, EBRD, EIB. Doradcę rządów i parlamentów, oraz sektora prywatnego w 30 krajach. Negocjatora międzynarodowego.
  • Program studiów uwzględnia sugestie Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów.  
  • Program jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Wykładowcy to wysokiej rangi specjaliści praktycy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej.

Więcej informacji o kierunku znajduje się na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego: Link 

 

Nazwa użytkownika