IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Audyt Wewnętrzny w branży ubezpieczeniowej – Przewodnik

Audyt Wewnętrzny w branży ubezpieczeniowej – Przewodnik

Audyt Wewnętrzny w branży ubezpieczeniowej – Przewodnik

05.09.2019

Na stronie internetowej IIA Polska, w zakładce Publikacje dostępny jest nowy poradnik Audyt Wewnętrzny w branży ubezpieczeniowej.
Niniejszy dokument ma na celu zwiększenie ogólnej skuteczności audytu wewnętrznego i jego wpływu w branży ubezpieczeniowej w Europie. Docelowymi odbiorcami tego dokumentu są osoby kierujące funkcjami audytu wewnętrznego, dyrektorzy wykonawczy i niewykonawczy (szczególnie ci, którzy są członkami Komitetów Audytu) oraz organy regulacyjne i nadzorcze.

Link do publikacji 

Nazwa użytkownika