IIA | Publikacje | Audyt Wewnętrzny w branży ubezpieczeniowej – Przewodnik

Audyt Wewnętrzny w branży ubezpieczeniowej – Przewodnik

Audyt Wewnętrzny w branży ubezpieczeniowej – Przewodnik

Autor: 
Praca zbiorowa
Cena:
0.00
/
0.00
** zł

Niniejszy dokument ma na celu zwiększenie ogólnej skuteczności audytu wewnętrznego i jego wpływu w branży ubezpieczeniowej w Europie. Docelowymi odbiorcami tego dokumentu są osoby kierujące funkcjami audytu wewnętrznego, dyrektorzy wykonawczy i niewykonawczy (szczególnie ci, którzy są członkami Komitetów Audytu) oraz organy regulacyjne i nadzorcze

Nazwa użytkownika

Załączniki

Audyt Wewnętrzny w branży ubezpieczeniowej – Przewodnik

Pobierz Pokaż