IIA | Aktualnosci | Barometr ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych - pierwsze rezultaty

Barometr ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych - pierwsze rezultaty

Barometr ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych - pierwsze rezultaty

04.05.2016

W Fundacji Batorego odbyła się konferencja Ryzyko nadużyć w zamówieniach publicznych – czy można je zmierzyć, czy można je lepiej kontrolować? Jej głównym celem było zaprezentowanie pierwszych rezultatów projektu Fundacji oraz portalu Zamówienia 2.0, który zmierza do stworzeni ogólnodostępnego narzędzia pozwalającego na szacowanie ryzyka w procedurach udzielenia zamówień publicznych, tzw. Barometru Ryzyka Nadużyć w Zamówieniach Publicznych.

Więcej na stronie Fundacji Batorego Link

Nazwa użytkownika