IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy - 27 lutego 2020r.

Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy - 27 lutego 2020r.

Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy - 27 lutego 2020r.

06.02.2020

Bezpieczeństwo jest procesem, który ciągle ulega zmianie. Zależy ono od pracowników oraz organizacji, której bezpośrednio dotyczy. Mają na to wpływ ciągłe zmiany w stosunkach gospodarczych, postęp technologiczny, zagrożenia wojenne, terrorystyczne oraz środowiskowe.
Problematyka ta dotyczy nie tylko międzynarodowych korporacji. Zmiany w zakresie bezpieczeństwa odnoszą się również do firm, które funkcjonują na rynku lokalnym. Brak odpowiednich rozwiązań i polityki bezpieczeństwa może przynieść firmie niepowetowane straty.

Zapraszamy do udziału w dyskusji nt. zagrożeń i dostępnych rozwiązań skutecznej ochrony, która odbędzie się już 27 lutego 2020 roku w Warszawie.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
>>REJESTRACJA<<

Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa firmy ma bezpośredni wpływ na jej sukces!

Prelekcje poprowadzą m.in.:

  • Joanna Karczewska - Ekspert i audytor, Stowarzyszenie ISACA Warszawa

"Jak wykorzystać metodyki PIA i COBIT® 2019 do oceny stanu bezpieczeństwa informacji"

  • Katarzyna Korulczyk - Data Protection Manager, Nationale-Nederlanden

"Zawiadomienie to nie wszystko, czyli jak (nie) reagować"

  • Piotr Welenc - Pełnomocnik IIA Polska ds. GRC

"Zastosowanie technologii Blockchain w audycie wewnętrznym"

  • Krzysztof Radecki - audytor wewnętrzny CGAP®, DPO(Inspektor Ochrony Danych), member of ISACA®, członek IIA Polska

"Budowa spójnej i sprawnej struktury organizacyjnej w obszarze bezpieczeństwa informacji, jako warunek przygotowania dobrego Planu Informacyjnej Ciągłości Działania (PICD)"

  • adw. Marcin Zadrożny - Ekspert, Fundacja Wiedza to Bezpieczeństwo

"Gdy zabezpieczenia okażą się niewystarczające… Jak obiektywnie ocenić naruszenie ochrony danych osobowych i które naruszenia należy zgłosić do Prezesa UODO?"

  • Joanna Ożóg - Radca Prawny, ODO 24

"Monitoring w świetle ochrony danych osobowych – kiedy i w jaki sposób możemy go wykorzystywać?"
 

Bądź na bieżąco, śledz stronę wydarzenia: http://pirbinstytut.pl/index.php/bezpieczenstwo-zasobow-firmy

Tematyka konferencji:

1. Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji
- ochrona zasobów informacji
- audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji
- zarządzanie tożsamością
- zarządzanie ryzykiem w zapewnianiu bezpieczeństwa informacji
- czynniki zagrażające bezpieczeństwu informacji w nowoczesnych przedsiębiorstwach
- polityka bezpieczeństwa
- systemy do zarządzania bezpieczeństwem informacji
- ochrona informacji, a regulacje występujące na gruncie obowiązującego prawa

2. Skuteczne panowanie nad bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie w momencie kryzysu
- przewidywanie i reagowanie na incydenty
- scenariusze awaryjne w zarządzaniu ciągłością działania

3. Elementy bezpieczeństwa fizycznego
- mechaniczna, elektroniczna, biometryczna i proceduralna kontrola dostępu
- identyfikacja personelu
- kształtowanie środowiska

4. Bezpieczeństwo organizacyjne
- struktura organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa – w małej firmie jak i w korporacji
- koordynacja bezpieczeństwa w złożonej strukturze organizacyjnej
- funkcjonowanie departamentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie

5. Wdrożenie RODO w firmie
- procesy przetwarzania danych
- inwentaryzacja danych i ocena stanu faktycznego
- dostosowanie środowisk IT
- wdrożenie i integracja
- zapewnienie ciągłej zgodności

Grupa docelowa:
- Prezesi i Członkowie Zarządu
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
- Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
- Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
- Oficerowie bezpieczeństwa
- Szefowie ochrony
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Na hasło: DB1512 obowiązuje 20% zniżki dla firm technologicznych. W razie chęci udziału prosimy o kontakt z Organizatorem.

 

Kontakt z Organizatgorem:
Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

 

Nazwa użytkownika