IIA | Aktualnosci | Bezpłatna Konferencja Naukowa „ Efektywne zarządzanie organizacją przy wsparciu audytu wewnętrznego”

Bezpłatna Konferencja Naukowa „ Efektywne zarządzanie organizacją przy wsparciu audytu wewnętrznego”

Bezpłatna Konferencja Naukowa „ Efektywne zarządzanie organizacją przy wsparciu audytu wewnętrznego”

03.03.2023

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zapraszają na bezpłatną konferencję naukową „ Efektywne zarządzanie organizacją przy wsparciu audytu wewnętrznego” która odbędzie się w dniu  21 kwietnia 2023 r. w  Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjnym Stara Kotłownia, UWM w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 9.

Celem wydarzenia jest zaprezentowanie doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie efektywnego zarządzania instytucjami publicznymi oraz podmiotami gospodarczymi przy wsparciu audytu wewnętrznego.

Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z koncepcjami i spostrzeżeniami doświadczonych praktyków oraz przedstawicieli środowiska naukowego, które mogą być wykorzystane w codziennej praktyce zarządzania organizacją i ocenie jej funkcjonowania.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do osób zajmujących stanowiska kierownicze w JSFP, kontrolerów / audytorów, specjalistów bezpieczeństwa zarządzania projektami, inspektorów ochrony danych.

Link do strony konferencji

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.
Dla Członków IIA Polska udział w Konferencji będzie premiowany godzinami CPE.

 

Zarejestruj się Link 

UWAGA!

Informujemy, że wyczerpały się miejsca na konferencję. Osoby niepotwierdzone są na liście rezerwowej. Będziemy wdzięczni za informacje od osób, które z jakichś przyczyn nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu. 

Rejestracja nie jest potwierdzeniem udziału w Konferencji!

Do uczestników zostanie przesłany specjalny mail z potwierdzeniem udziału. 

Konferencja odbywa się w Olsztynie, nie ma formuły online – przy pomocy Clickmeeting jedynie się rejestrujemy. 

Potwierdzenie zgłoszenia  oznacza przyjazd do Olsztyna

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie konferencji https://iia.org.pl/konferencja/

 

Z wyrazami szacunku,

 

Dr Anna Bartoszewicz (UWM w Olsztynie)

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Marcin Dublaszewski (IIA Polska)

Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Nazwa użytkownika