IIA | Aktualnosci | Certyfikat CIA® - ważna informacja!

Certyfikat CIA® - ważna informacja!

Certyfikat CIA® - ważna informacja!

20.07.2022

Certyfikat  CIA® jest rozpoznawanym certyfikatem audytora wewnętrznego na świecie i gwarantuje, że jego posiadacz zna Standardy (Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego).

Unikalność CIA® 

Posiadanie certyfikatu CIA jest cennym osiągnięciem oraz zawodową przewagą dla audytorów w każdym momencie ich kariery, począwszy od studentów bankowości, finansów, prawa, biznesu, poprzez zarządzających ryzykiem, członków zespołów audytowych, menedżerów audytowych aż po zarządzających audytem wewnętrznym.

Posiadacz certyfikatu CIA® może pracować w audycie wewnętrznym w całym sektorze finansowym, większości spółek giełdowych, coraz większej ilości mniejszych podmiotów oraz w bardzo wielu podmiotach sektora publicznego.

Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych, The IIA, jest jedyną instytucją wydającą certyfikaty CIA®.

Ważne!

Po uzyskaniu certyfikatu należy przestrzegać wymogu stałego rozwoju zawodowego.

Z czym się to wiąże?

Z koniecznością odbycia, udokumentowania i zgłoszenia 40 godzin szkoleniowych CPE (40 CPE Continuing Professional Education) do 31 grudnia każdego roku.

Jeżeli raport CPE nie zostanie złożony zgodnie z wymogami IIA Global, certyfikat zostanie zawieszony a jego posiadacz nie będzie mógł posługiwać się tytułem certyfikowanego audytora wewnętrznego.

 

 

 

Nazwa użytkownika