IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | COSO zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących Aktualizacji do „Zintegrowanych Ram Zarządzania Ryzykiem w Przedsiębiorstwie”.

COSO zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących Aktualizacji do „Zintegrowanych Ram Zarządzania Ryzykiem w Przedsiębiorstwie”.

COSO zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących Aktualizacji do „Zintegrowanych Ram Zarządzania Ryzykiem w Przedsiębiorstwie”.

22.06.2016

COSO zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących Aktualizacji do „Zintegrowanych Ram Zarządzania Ryzykiem w Przedsiębiorstwie”.

Aktualizacja dotyczy zmian w środowisku biznesowym oraz ryzykach.

 

W odpowiedzi na rosnące znaczenie zarządzania ryzykiem oraz złożoność i szybkość rozwoju ryzyk w ciągu ostatnich 10 lat, Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya (COSO) opublikował aktualizację do „Zintegrowanych Ram Zarządzania Ryzykiem w Przedsiębiorstwie”, i tym samym zaprasza do konsultacji społecznych na temat proponowanych zamian.

Aktualizacja „Zarządzanie Ryzykiem w Przedsiębiorstwie – Dostosowanie Ryzyka do strategii i działania”, jest opisana w taki sposób, aby odpowiadać na potrzeby wszystkich organizacji oraz umożliwić poprawienie podejścia do zarządzania zarówno nowymi jak i istniejącymi ryzykami, w sposób pomagający w tworzeniu, zachowaniu, podtrzymaniu i realizacji wartości tych przedsiębiorstw.

W 2004 roku COSO opublikowało pierwsze, oryginalne „Ramy Zarządzania Ryzykiem w Przedsiębiorstwie” (ERM), dostarczając przemyślanych wskazówek dla liderów, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz wskazując działania skutkujące zapobieganiu nadużyć. Obecnie ERM jest używany aby wzmocnić możliwości organizacji w kwestii zarządzania niewiadomymi, wskaźnikami ryzyka oraz zwiększyć wartość interesariuszy. Niemniej jednak, od pierwszej publikacji ERM, pojawiły się znaczące nowe ryzyka, wymagające podwyższonego zaangażowania zarządu / rady oraz nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem jak również wymagające zmiany w sposobie raportowania ryzyk.

„Widząc zastosowanie ERM w praktyce, zdaliśmy sobie sprawę, że ERM ma potencjał do szerszego zastosowania” powiedział Robert B. Hirth Jr, przewodniczący COSO; „Okazało się, że pewne aspekty będą korzystniejsze, jeżeli będą lepiej i klarowniej opisane, jak również z lepszego zrozumienia połączenia strategii, ryzyka i działania.”

Aktualizacja ERM odzwierciedla jak bardzo ważne jest połączenie między strategią i działaniem organizacji, oferuje pogląd na bieżące i rozwijające się koncepcje i zastosowania zarządzania ryzykiem w organizacji oraz aktualizuje główną definicję ryzyka i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Jednym z ważniejszych rozszerzeń jest przedstawienie elementów składowych oraz zasad wspierających, które odzwierciedlają ewolucję pojmowania zarządzania ryzykiem oraz stosowanych praktyk.

„Rada COSO uważa, że przedefiniowane elementy składowe oraz zasady wskażą organizacjom i ich kierownictwu, na każdym szczeblu, kierunek opracowania, wprowadzenia oraz stosowania praktyk zarządzania ryzykiem” kontynuuje Robert B. Hirth Jr.

„Zarządzanie Ryzykiem w Przedsiębiorstwach – Dostosowanie Ryzyka do strategii i działania” aktualizuje również poziom ważności roli zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie w odniesieniu do planowania strategicznego i podkreśla jak ważne jest utrwalenie w praktyce zarządzania ryzykiem we wszystkich departamentach / działach w organizacji.

Na prośbę COSO, firma PwC, pierwszy autor oryginalnego ERM, zostało wiodącym autorem aktualizacji ERM, pod kierownictwem Rady COSO. Rada COSO utworzyła także Kolegium Doradcze składające się z przedstawicieli przemysłu, środowisk akademickich, administracji publicznej oraz organizacji non-profit, w celu zgłaszania uwag, wnoszenia poprawek i doradzania w trakcie trwania projektu aktualizacji ERM.

„Od 2004 roku zarządzanie ryzykiem w organizacji znacznie się rozwinęło. Obecnie ERM stoi na progu wprowadzenia znaczącej wartości do organizacji, ze względu na dążenie organizacji do zachowania swojej wartości w złożonym i niepewnym środowisku”, mówi Dennis Chesley, lider PwC ds. Global Risk Consulting i jednocześnie partner odpowiedzialny za przygotowanie aktualizacji ERM. „Niniejsza aktualizacji w bardziej klarowny sposób łączy zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie z ilością oczekiwań interesariuszy, określa powiązanie między ryzykiem i strategią, pozycjonuje ryzyko w kontekście działalności organizacji oraz pomaga organizacji przewidzieć ryzyka, dzięki czemu organizacja może „wyprzedzić” ryzyko i zaplanować działania zapobiegające powstaniu ryzyka” dodaje Dennis Chesley.

 

COSO rozszerzyło swoją stronę, www.coso.org, o sekcję Framework update, która zawiera proponowane zmiany, ankietę oraz niezbędne narzędzia, jak również często zadawane pytania (FAQ), szczegóły najważniejszych zmian oraz instrukcję jak wypełnić ankietę. Na stronie znajduje się również materiał video, w którym czterej członkowie Komitetu Doradczego omawiają proces aktualizacji ERM oraz podkreślają, jak ważne jest zdanie profesjonalistów na temat proponowanych zmian. Konsultacje, komentarze i uwagi, będą trwały od 15 czerwca do 30 września 2016 r. Komentarze i uwagi dotyczące aktualizacji ERM będą integralną częścią dokumentu, który będzie udostępniony na stronie COSO do 31 grudnia 2016 r.

Robert B. Hirth Jr: „Ryzyko nie może być postrzegane jako potencjalne ograniczenie lub wyzwanie w odniesieniu do działania zgodnie ze strategią. Sposób w jaki organizacja radzi sobie z ryzykiem pokazuje strategiczne możliwości organizacji. Aktualizacja jest odpowiedzią na wymagania dotyczące poprawienia kultury, możliwości oraz praktyk związanych ze strategią oraz jej wprowadzaniem.”

 

W załączniku dostepny dokument w języku angielskim. 

COSO ERM Exposure

Pobierz Zobacz

Nazwa użytkownika