IIA | Aktualnosci | CRMA: dlaczego, jak i co się zmienia – aktualizacja

CRMA: dlaczego, jak i co się zmienia – aktualizacja

CRMA: dlaczego, jak i co się zmienia – aktualizacja

18.01.2021

Dlaczego?

Zapewnienie zarządzania ryzykiem jest jednym z głównych zadań audytu wewnętrznego. Ponieważ w obszarze ryzyka zachodzi wiele zmian, The IIA, mając na uwadze te zmiany, postanowiło odzwierciedlić je w programie certyfikacyjnym CRMA® (Certification in Risk Management Assurance®) w taki sposób, aby program odpowiadał bieżącym wymaganiom tego obszaru. Wymagało to dokładnej oceny wymogów egzaminu oraz materiału aby mieć pewność, że są w nich odzwierciedlone umiejętności wymagane do audytowania pojawiających się obecnie ryzyk. Wzięto również pod uwagę punkt widzenia organizacji wymagany do efektywnego zapewnienia zarzadzania ryzykiem.

IIA Global przeprowadził dwa badania – w 2018 r. ankietę dotyczącą rynku certyfikatów oraz w 2019 r. ankietę dotyczącą analizy zawodu. Ankieta dotycząca rynku ujawniła dwuznaczność postrzegania programów CRAM® i CIA®. Dodatkowo potwierdziła, że wymagane jest większe doświadczenie w biznesie oraz wyższy poziom wiedzy dotyczącej zarządzania ryzykiem, aby dostarczyć efektywnego zapewnienia zarządzania ryzykiem. W związku z tym nowy program CRMA® został ustalony jako ścieżka kariery dla audytorów wewnętrznych, którzy posiadają certyfikat CIA®. CRMA® jest jedynym certyfikatem dotyczącym zapewnienia zarządzania ryzykiem dla audytorów wewnętrznych.

Co się zmienia?

Zwiększył się zakres wiedzy zarówno z obszaru biznesu jaki i audytu wewnętrznego, wymagany do podejścia do egzaminu. Dodatkowo, nowy egzamin zawiera pytania wielokrotnego wyboru jak również pytania w innym, bardziej zaawansowanym formacie, takie jak zestawy scenariuszy czy uzupełnienie brakujących informacji. Również poziom wiedzy wymagany do podejścia do egzaminu został zmieniony z „od podstawowego do zaawansowanego” na zaawansowany.

 

BIEŻĄCY CRMA®

POPRAWIONY / NOWY CRMA®

WARUNEK WSTĘPNY

zdana pierwsza część egzaminu CIA® (CIA® cz. I)

posiadanie aktywnego certyfikatu CIA®

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE*

2 lata doświadczenia w audycie lub kontroli związanej z biznesem

5 lat doświadczenia w biznesie, z czego co najmniej 2 lata doświadczenia w audycie lub obszarze pokrewnym

EGZAMIN CRMA

100 pytań wielokrotnego wyboru

125 pytań

CZAS EGZAMINU

120 minut

150 minut

POZIOM KOMPETENCJI

podstawowy do zaawansowanego

zaawansowany

RODZAJ PYTAŃ

pytania wielokrotnego wyboru

pytania różnego rodzaju

JĘZYK EGZAMINU

Angielski

Angielski

GODZINY CPE (ilość godzin rocznie)

20 godzin CPE

20 godzin CPE

 *Doświadczenie zawodowe można przesłać po zatwierdzeniu aplikacji. Kandydaci z mniejszym niż wymagane doświadczeniem zawodowym, mogą aplikować do programu CRMA oraz podejść do egzaminu. Jednak aby uzyskać certyfikat wymóg dotyczący doświadczenia zawodowego musi być spełniony przed upływem terminu ważności aplikacji, czyli przed upływem 2 lat.

CRMA – materiały przygotowujące

Wkrótce w księgarni IIA Global będą dostępne nowe materiały przygotowujące do egzaminu CRMA (CRMA Exam Study Guide and Practice Questions; 2. edycja).

CRMA - ceny

 

OPŁATA APLIKACYJNA

OPŁATA EGZAMINACYJNA

BETA TESTING (ceny obowiązujące dla członków IIA oraz do pozostałych osób) 

bezpłatne

90 USD *

Członkowie IIA

95 USD

445 USD

Pozostałe osoby

210 USD

580 USD

*Obniżona cena za egzamin CRMA dostępna jest dla pierwszych 200 osób, których aplikacje zostaną zatwierdzone. Pozostałe osoby będą uiszczały standardowe opłaty zgodnie z powyższą informacją.

Kiedy?

Począwszy od 01 kwietnia 2021 r. zaczną obowiązywać nowe wymagania dotyczące programu CRMA®, tj. format, zakres oraz ceny.

DATA

INFORMACJA

31 marca 2021 r.

Ostatni dzień na złożenie aplikacji do programu CRMA wg obecnie obowiązujących zasad

01 kwietnia 2021 r.

Aplikacje składane do nowego, zaktualizowanego programu CRMA

Od 01 maja do 30 czerwca 2021 r.

CRMA Beta testing

01 października 2021 r.

Oficjalne rozpoczęcie egzaminów wg nowego sylabusa

Więcej informacji na stronie IIA Global

W załączeniu również linki do obecnego oraz nowego Sylabusa CRMA®.

2011 CRMA Exam Syllabus
2021 CRMA Exam Syllabus

Nazwa użytkownika