IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | ECIIA – potrzebny jest efektywny audyt wewnętrzny w europejskim sektorze ubezpieczeniowym

ECIIA – potrzebny jest efektywny audyt wewnętrzny w europejskim sektorze ubezpieczeniowym

ECIIA – potrzebny jest efektywny audyt wewnętrzny w europejskim sektorze ubezpieczeniowym

15.07.2019

Europejska Konfederacja Instytutów Audytorów Wewnętrznych (ECIIA) przyjęła „Poradnik dotyczący audytu wewnętrznego w sektorze ubezpieczeniowym” („Guidance on Internal Audit in the insurance industry”) dostępny w linku.

"Internal Audit in the insurance industry Guidance"

Powyższy dokument ma na celu zwiększenie ogólnej efektywności Audytu Wewnętrznego oraz wpływu AW na europejski sektor ubezpieczeniowy. Zawarte są w nim interpretacje dotyczą wymogów dla funkcji audytu wewnętrznego opartych na wysokiego poziomu zasadach określonych w ramach Solvency II.

Wytyczne zostały przygotowane przez Komitet Ubezpieczeniowy ECIIA (The ECIIA Insurance Committee ), który składa się z Zarządzających Audytem Wewnętrznym (CAE) z sektora ubezpieczeniowego w Europie*.  Członkowie Komitetu, poprzez dzielenie się wiedzą, promują profesjonalizm funkcji audytu wewnętrznego w Europie.

„Wytyczne określają wysokie oczekiwana dotyczące dobrych praktyk w zakresie funkcji audytu wewnętrznego w branży ubezpieczeniowej. Niemniej jednak nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dlatego też wytyczne te powinny być stsowane zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i strukturami korporacyjnymi.” Wyjaśnił Hervé Gloaguen, Przewodniczący Komitetu Ubezpieczeniowego ECIIA.

Zdaniem Thierry’ego Thouvenot, Wiceprzewodniczącego ECIIA “Niniejsze wytyczne są ważnym krokiem, ponieważ podsumowują podstawowe cechy, których oczekuje się do funkcji audytu wewnętrznego w branży ubezpieczeniowej w Europie, zwłaszcza w momencie gdy sektor ubezpieczeniowy przygotowuje się do przeglądu Slovency II w 2020 r.”

*: Komitet składa się z przedstawicieli z Austrii, Francji, Niemiec, Luksemburga, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Guidance on Internal Audit in the insurance industry

Pobierz Zobacz

Nazwa użytkownika