IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | ECIIA tworzy Komitet ds. Przemysłu

ECIIA tworzy Komitet ds. Przemysłu

ECIIA tworzy Komitet ds. Przemysłu

17.07.2020

Zarząd ECIIA, z myślą o dyrektorach audytu wewnętrznego z sektora przemysłowego i handlowego zatwierdził plan utworzenia Komitetu ds. Przemysłu.

Tak jak inne Komitety ECIIA (ds. Bankowości, Ubezpieczeń, Sektora Administracji Publicznej) również ten Komitet będzie raportował do PACC (Public Affairs Coordination Committee).

Głównymi zadaniami komitetu będą:

  • Monitorowanie projektów UE mających wpływ na audytorów wewnętrznych z sektora przemysłowego / handlowego.
  • Doradzanie Regulatorom z UE oraz udział i przedstawienie europejskiego punktu widzenia podczas konsultacji regulacyjnych a także promowanie zawodu audytora wewnętrznego.
  • Wymiana wiedzy na temat bieżących zagadnień dotyczący audytorów wewnętrznych w Europie, w porozumieniu z lokalnymi instytutami IIA.

Wymagania dotyczące kandydatów na członków Komitetu:

  • Stanowisko Zarządzającego Audytem Wewnętrznym (CAE) w dużej firmie sektora przemysłowego / handlowego;
  • Uzyskanie poparcia kandydatury przez lokalny instytut IIA (IIA Polska);
  • Kandydat musi być członkiem IIA.

Członkowie Komitetu zostaną wyznaczeni przez Przewodniczącego Komitetu ds. Przemysłu, który jest wybieramy przez Radę Dyrektorów ECIIA.

 

W związku z powyższym, osoby które są zainteresowane zgłoszeniem swojej kandydatury do Komitetu ds. Przemysłu, prosimy o przesłanie do IIA Polska (office@iia.org.pl ) krótkiej notki biograficznej.

Na zgłoszenia czekamy do 10 sierpnia 2020 r.

Nazwa użytkownika