IIA | Aktualnosci | Globalizacja spotyka się z mobilizacją

Globalizacja spotyka się z mobilizacją

Globalizacja spotyka się z mobilizacją

27.02.2023

Przyszłość wymaga usług audytu wewnętrznego, które są aktualne, istotne i wpływowe. Wymaga to standardów, które są wnikliwe, jasne i bezpośrednie. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, The IIA opublikuje publiczny projekt komentarza, który radykalnie zmienia sposób prezentacji i wyjaśniania Standardów oraz innych elementów IPPF.

Pobierz raport.


The future demands internal audit services that are timely, relevant, and impactful. This requires standards that are insightful, clear, and direct. To meet that demand, The IIA will release a public comment draft that dramatically changes how the Standards and other elements of the IPPF are presented and explained.

Download the report.

Nazwa użytkownika