IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | IIA Global CIA Learning System już dostępny!

IIA Global CIA Learning System już dostępny!

IIA Global CIA Learning System już dostępny!

05.11.2020

Nowy, zmodyfikowany The IIA’s CIA Learning System Version 7.0 jest zgodny z wymaganiami wiedzy zawodowej, programem szkoleniowym oraz programami certyfikacyjnymi i dzięki temu dostarcza spersonalizowanego, elastycznego i skutecznego planu nauczania i przygotowania do egzaminów CIA.

 

Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do obejrzenia krótkiego video

Poniżej krótkie podsumowanie nowego produktu

  • Spersonalizowany plan nauczania. Kandydaci otrzymują dynamiczny plan nauczania, który ustala priorytet i zawartość materiału w sposób odpowiedni do wiedzy i doświadczenia kandydata a następnie, dzięki pytaniom i zadaniom do wykonania, sprawdza nabytą wiedzę.
  • Mikro-nauczanie. Program jest przygotowany w małych częściach, z przewidzianymi na nie odpowiednimi przedziałami czasowymi. Dzięki temu kandydaci przeznaczą odpowiednią ilość czasu na naukę, co pozwoli na lepsze przyswojenie materiału.
  • Dostępność. Narzędzia do nauki są dostępne w każdej chwili, w każdym miejscu. Wystarczy zalogować się do systemu i kontynuować naukę.
  • Ekskluzywna wiedza. CIA Learning System to jedyny program nauczania CIA, jest zgodny z zasadami IIA dotyczącymi wiedzy zawodowej, szkoleń oraz programów certyfikacyjnych.

Nazwa użytkownika