IIA | Aktualnosci | IIA Polska partnerem "Audit Leadership Forum"

IIA Polska partnerem "Audit Leadership Forum"

IIA Polska partnerem "Audit Leadership Forum"

28.02.2024

Już 1 marca zapraszamy na „Audit Leadership Forum”, online. IIA Polska ponownie został partnerem tego wydarzenia.

„Audit Leadership Forum” to międzynarodowe profesjonalne wydarzenie dla audytorów z wielu krajów, takich jak Ukraina, Kazachstan, Azerbejdżan, Mołdawia, Gruzja, Uzbekistan, Kirgistan, Europa Wschodnia i kraje bałtyckie, którego głównym celem jest umożliwienie rozwoju zawodowego, wymiany praktycznych doświadczeń i najlepszych praktyk w audycie.

Serdecznie zapraszamy członków IIA Polska do udziału w tym wydarzeniu.

Data: 01 marca 2024 r.

Format wydarzenia: online

Język wydarzenia: angielski / rosyjski – tłumaczenie symultaniczne.

Podczas Forum poruszone zostaną m.in. kwestie związane:

  • ze zmianami w globalnym przeglądzie nowych standardów audytu wewnętrznego
  • z budowaniem relacji z Zarządem i Akcjonariuszami, jak tworzyć dodatkową wartość
  • z budowaniem efektywnej pracy w IA
  • z oceną ryzyk ESG w audycie
  • z nowymi wyzwaniami audytu i zagrożeniami cybernetycznymi, na które należy zwrócić uwagę itp.

Forum skierowane jest głównie do zarządzających audytem wewnętrznym (CAE), dyrektorów audytu wewnętrznego i audytorów wewnętrznych.

Więcej informacji oraz program na stronie Forum.

 


We would like to invite you to the "Audit Leadership Forum", online, on March 1. IIA Poland has again become a partner of this event.

Format – online, working language English\Russian simultaneous translation

Target group – Chief Audit Executives, Head of internal audit, internal auditors

 

Short description.

Audit Leadership Forum is international professional event for Auditors from many countries such as Ukraine, Kazakhstan, Azerbaijan, Moldova, Georgia, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Eastern Europe and Baltic, the main goal of which is to give possibility of professional development, exchange of practical experience and best cases in audit.

We will consider issues related

  • changes in the global new internal audit standards overview
  • building relationships with the Management Board and Shareholders, how to create additional value
  • building effective work in IA
  • assessing ESG risks in auditing
  • new auditing challenges and cyber threats that need to be kept in focus etc.

More info on the Forum’s website

 

 

Nazwa użytkownika