IIA | Aktualnosci | IIASB - Przegląd opinii na temat nowych Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego / PL / ENG/

IIASB - Przegląd opinii na temat nowych Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego / PL / ENG/

IIASB - Przegląd opinii na temat nowych Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego / PL / ENG/

17.08.2023

Podczas Międzynarodowego Posiedzenia Komitetu IIA w Amsterdamie, w dniach 13-15 lipca, Rada Normalizacyjna omówiła tematy wynikające z uwag do projektu Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego™ otrzymanych w okresie zgłaszania uwag publicznych. 

Rada Normalizacyjna nadal analizuje prawie 19 000 konkretnych komentarzy z 1 612 ankiet, które zostały przesłane. Poniższy wykres pokazuje poziom zgodności respondentów badania z każdym głównym elementem proponowanych Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego.

 

During the IIA’s International Committee Meetings in Amsterdam, July 13—15, the Standards Board discussed themes arising from comments on the draft Global Internal Audit Standards™ received during the public comment period.

The Standards Board continues to review nearly 19,000 specific comments from 1,612 surveys that were submitted. The chart below shows the level of agreement among survey respondents with each major element of the proposed Global Internal Audit Standards.

Nazwa użytkownika