IIA | Aktualnosci | Inauguracyjne spotkanie Małopolskiego Koła Regionalnego IIA Polska – 5 kwietnia 2024 r.

Inauguracyjne spotkanie Małopolskiego Koła Regionalnego IIA Polska – 5 kwietnia 2024 r.

Inauguracyjne spotkanie Małopolskiego Koła Regionalnego IIA Polska – 5 kwietnia 2024 r.

26.03.2024

Serdecznie zapraszamy Członków Instytutu (tj. osoby wykonujące zawód audytora wewnętrznego, osoby, których praca związana jest z kontrolą wewnętrzną, rewizją, zarządzaniem ryzykiem, audytem systemów informatycznych lub pokrewnymi dziedzinami, oraz inne osoby zainteresowane audytem wewnętrznym z racji zajmowanego stanowiska w systemie organizacji i zarządzania, a w szczególności dyrektorów jednostek, kierowników, księgowych, członków rad nadzorczych, członków komitetów audytu, biegłych rewidentów, kontrolerów, oraz doradców i konsultantów), jak i Sympatyków (tj. osoby wykonujące powyższe zawody, lecz niebędące członkami IIA Polska, a uczestniczące i aktywnie wspierające działalność Koła lub całego Instytutu), na inauguracyjne spotkanie Małopolskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2024 r. (piątek) o godzinie 15:30 w Auli Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, Budynek A wejście nr 4.

Mając na względzie wagę audytu i kontroli w sektorze publicznym w Polsce, specjalnym Gościem będzie Pan Marian Banaś, Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Tematem wykładu inauguracyjnego jest „Audyt i kontrola w administracji publicznej jako narzędzie efektywnego zarządzania”.

Przedmiotem spotkania będą także wybory Koordynatora MKR IIA Polska, z listy zatwierdzonej przez Zarząd IIA Polska, na 3-letnią kadencję.

 

Członkowie IIA Polska otrzymają certyfikaty CPE na podany na liście obecności adres e-mail.

Dla celów organizacyjnych, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu Koła do godz. 12:00  - 5 kwietnia 2024 r. (piątek do 12:00) na adres mailowy: office@iia.org.pl

Do zobaczenia!

Nazwa użytkownika