IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Informacja dotycząca składek członkowskich IIA Polska

Informacja dotycząca składek członkowskich IIA Polska

Informacja dotycząca składek członkowskich IIA Polska

07.09.2020

Warunkiem członkostwa w IIA Polska, o którym mowa w paragrafie 6 Statutu IIA Polska: „Prawa i obowiązki członków Instytutu”, jest opłacanie składki członkowskiej.

Wysokość składki jest ustalana w drodze Uchwały Walnego Zebrania Członków i aktualnie wynosi 250 zł za rok kalendarzowy.

Na co przeznaczane są pieniądze ze składek członków ?

1. Ze składek finansowana jest działalność statutowa IIA Polska, czyli m.in. promocja IIA Polska podczas patronowania różnym wydarzeniom;

2. Reprezentowanie IIA Polska podczas wydarzeń międzynarodowych;

3. Utrzymanie strony www IIA Polska;

4. Przygotowanie publikacji IIA Global i innych dostępnych na stronie www publikacji;

5. Organizowanie spotkań otwartych i webinariów;

6. Utrzymanie biura IIA Polska, które obsługuje wyżej wymienione działania, a także zapewnia bieżącą pomoc Członkom Instytutu.

7. Część składki jest odprowadzana do IIA Global. Wysokość tej wpłaty nie uległa zmianie w związku z COVID-19.

Ważne!  Za zapłacone składki członkowskie Biuro IIA Polska wystawia noty obciążeniowe.
Prosimy o kontakt z Biurem (office@iia.org.pl ), jeżeli chcą Państwo otrzymać taki dokument.
 

Kiedy? Składka powinna być opłacona do 31 stycznia każdego roku. Na podstawie par. 7 ust. 2 pkt b) Statutu IIA Polska osoby, które do dnia 30 kwietnia nie wpłacą składki, podlegają skreśleniu z listy członków w drodze uchwały Zarządu IIA Polska.

Nazwa użytkownika