IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | IV Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji

IV Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji

IV Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji

28.08.2019

W dniach 23-25 października 2019 r. w Hotelu Primavera Conference & Spa w Jastrzębiej Górze odbędzie się IV Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji. Organizatorem trzydniowej konferencji jest miesięcznik „IT w Administracji”. Patronem honorowym wydarzenia jest Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. 

IV Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji to ogólnopolska konferencja dla osób zainteresowanych cyberbezpieczeństwem sektora publicznego. Celem spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń
w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w sektorze publicznym. Tematyka Forum obejmować będzie zarówno kwestie techniczne dotyczące ochrony przed zagrożeniami z zewnątrz i wewnątrz, jak i kwestie organizacyjne, rozumiane jako zachowanie ciągłości działania jednostki i konkretnego systemu czy stanowiska.

W programie m.in.:

  • Pięć kluczowych wyzwań dla urzędów przy wdrażaniu przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
  • Konsekwencje nowelizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych dla kierowników jednostek publicznych
  • Wdrożenie i monitorowanie aplikacji webowej realizującej e-usługi publiczne na przykładzie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych
  • Warunki techniczne i organizacyjne, w tym szacowanie ryzyka, przy powierzaniu przetwarzania danych do chmury obliczeniowej
  • Cyberbezpieczeństwo urzędów administracji samorządowej w świetle kontroli NIK i badań własnych

Wśród prelegentów pojawią się najlepsi eksperci i praktycy: dr Maciej Kawecki (Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie), Mirosław Maj (Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń), Dariusz Jędryczek (Urząd Miasta Wrocławia), Tomasz Januszkiewicz (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu), Maciej Bułkowski (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Jarosław Pudzianowski (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa), Dominika Lisiak-Felicka (Uniwersytet Łódzki), Tomasz Perlik (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu), Kamil Folga (ekspert), Sebastian Burgejmejster (Instytut Audytorów Wewnętrznych), Sławomir Szmulik (Szpital MSW w Głuchołazach), Jacek Orłowski (miesięcznik „IT w Administracji”) i inni.

Szczegółowe informacje na temat Forum znajdują się na stronie: www.bezpieczenstwo.itwadministracji.pl.

Kontakt:
Katarzyna Borysiewicz – Menedżer ds. projektów konferencyjnych
tel.: 71 797 48 25 | e-mail: katarzyna.borysiewicz@presscom.pl

Nazwa użytkownika