IIA | Aktualnosci | IV Konferencja Naukowa Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa

IV Konferencja Naukowa Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa

IV Konferencja Naukowa Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa

04.05.2022

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej organizuje  IV Konferencji Naukowej Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa na temat:  „Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej”, w dniu 25 maja 2022 roku.

Celem konferencji są rozważania naukowe na temat sytuacji geopolitycznej i militarnej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z obszaru obronności i bezpieczeństwa. W ramach dyskusji planujemy poświęcić uwagę obecnemu konfliktowi zbrojnemu na Ukrainie. Liczymy, że konferencja stanie się platformą wymiany poglądów i informacji na temat tej wojny, oraz prezentacji potencjalnych kierunków badań wynikających z poczynionych obserwacji.
 
Jednocześnie konferencja zbiega się z jubileuszem prof. dr hab. Zenona Trejnisa, który w tym roku obchodzi osiemdziesiąte urodziny. W ramach konferencji pragniemy docenić osiągnięcia naukowe i organizacyjne Pana Profesora. Monografia wydana w oparciu o materiały pokonferencyjne dedykowana będzie jego osobie.
 
Szczegółowe informacje na temat konferencji zamieszczone zostały w załączonym komunikacie. Uruchomiona została również strona internetowa konferencji: https://wlo.wat.edu.pl/konferencja
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną, w postaci zeskanowanych kart zgłoszeniowych (dołączonych do komunikatu) na adres e-mail info.ibo@wat.edu.pl. Termin przyjmowania zgłoszeń wyznaczono na dzień 10 maja 2022 roku.

Komunikat

Pobierz Zobacz

Nazwa użytkownika