IIA | Aktualnosci | Już są! Nowe Globalne Standardy Audytu Wewnętrznego!

Już są! Nowe Globalne Standardy Audytu Wewnętrznego!

Już są! Nowe Globalne Standardy Audytu Wewnętrznego!

10.01.2024

W imieniu Rady Międzynarodowych Standardów Audytu Wewnętrznego mamy przyjemność ogłosić wydanie Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego.

Standardy audytu wewnętrznego stanowią ogólnoprzyjętą praktykę na całym świecie. Są one oparte na wielu zasadach i są podstawą do oceny i doskonalenia pracy audytora. Składają się z piętnastu głównych zasad, które zapewniają skuteczne przeprowadzanie audytu wewnętrznego. Każda z nich opiera się na odpowiednich standardach, które zawierają wymagania, instrukcje dotyczące wdrażania oraz przykłady dowodów zgodności. Wszystkie te elementy wspomagają audytorów wewnętrznych w osiągnięciu zasad i realizacji celów audytu wewnętrznego.

Nowe standardy zostały opublikowane po wieloletnim procesie, zaangażowaniu wielu ekspertów. Podczas tego procesu Rada Międzynarodowych Standardów Audytu Wewnętrznego przeprowadziła badania i zbierała uwagi od interesariuszy i praktyków z całego świata.

Zapoznaj się ze Standardami: Link

Nazwa użytkownika