IIA | Aktualnosci | Komunikat Komisji Nominacyjnej

Komunikat Komisji Nominacyjnej

Komunikat Komisji Nominacyjnej

26.05.2023

Komisja Nominacyjna informuje, że w ramach naboru kandydatów do organów stowarzyszenia zgłosiło się 30 osób (przy czym były osoby, które zgłosiły się do więcej niż jednego organu).

Bardzo serdecznie dziękujemy za tak duże zainteresowanie kandydowaniem do organów NASZEGO stowarzyszenia.

Liczba aplikacji:

1 aplikacja na Prezesa IIA Polska

13 aplikacji na Członków Zarządu

9 aplikacji do Komisji Etyki,

8 aplikacji do Komisji Rewizyjnej

W pierwszym kroku Komisja Nominacyjna dokonała przeglądu aplikacji pod kątem zgodności aplikacji kandydatów z formą i zasadami składania aplikacji. W wyniku przeglądu jeden z kandydatów nie został dopuszczony do dalszej oceny zgodnie z paragrafem 19 pkt 2 Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków oraz wyboru organów Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Wszystkie pozostałe 29 osób zostało zaproszonych na spotkania z Komisja Nominacyjną w siedzibie IIA Polska w Warszawie. Spotkania z osobami, które przyjęły zaproszenia, odbywały się w dniach 18,19, 24,25.05 w godzinach popołudniowych.

Szczegółowe wyniki prac zostaną przekazane poszczególnym kandydatom indywidualnie, zamieszczone na stronie IIA Polska oraz przekazane członkom IIA Polska wraz z zaproszeniem na Walne Zebranie Członków IIA Polska.  W taki sam sposób zostanie przekazany członkom program kandydata na Prezesa Zarządu IIA Polska.

Nazwa użytkownika