IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Konferencja „Niewidzialne, niemierzalne, ale kapitalne. Aktywa niematerialne firm”, realizowana w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2019

Konferencja „Niewidzialne, niemierzalne, ale kapitalne. Aktywa niematerialne firm”, realizowana w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2019

Konferencja „Niewidzialne, niemierzalne, ale kapitalne. Aktywa niematerialne firm”, realizowana w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2019

30.04.2019

Aktywa niematerialne odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym biznesie. Według szacunków odpowiadają nawet za 90% wartości największych przedsiębiorstw. Mimo to, mamy ogromny problem z ich identyfikowaniem, pomiarem i wyceną ich. W efekcie, nie potrafimy w pełni wykorzystywać szans jakie stwarzają. Największym błędem jest próba bezrefleksyjnego przenoszenia sposobów zarządzania, które zostały wypracowane w kontekście zasobów materialnych na zasoby niematerialne. W przypadku tych drugich bowiem skuteczniejsze są zupełnie inne modele biznesowe. Przedsiębiorcy muszą też się pogodzić z tym, że aktywów niematerialnych nie da się w pełni kontrolować, ale mimo to możliwe jest opieranie na nich swoich przewag konkurencyjnych. Nie można też zapominać, że to człowiek jest podstawowym „nośnikiem” tytułowych aktywów, więc to on musi być w centrum tych rozważań.

Zasoby niematerialne będą tematem konferencji „Niewidzialne, niemierzalne, ale kapitalne. Aktywa niematerialne firm”, realizowanej w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2019 i w ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub - promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poznańska edycja wydarzenia odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Konferencyjnym Młyńska 12 (Poznań, ul. Młyńska 12, V piętro, sala nr 11).

W ramach konferencji chcielibyśmy zaprezentować innowacyjne podejście do wartości niematerialnych. Wskażemy nowatorskie spojrzenie na działania z zakresu zrównoważonego rozwoju w firmie i jej wpływu na otoczenie, zarządzania własnością intelektualną oraz relacjami z pracownikami i klientami, pokażemy dobre praktyki i ciekawe rozwiązania w obszarze zarządzania. Ważnym elementem wydarzenie jest także networking, dzięki któremu przedsiębiorcy i przedstawiciele świata nauki będą mogli nawiązać nowe kontakty.

Wśród prelegentów znajdą się ekonomiści, przedsiębiorcy m.in. z Małopolski, praktycy biznesu oraz przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych. Swoją wiedzą i doświadczeniem będą dzielili się m.in. Edyta Kalińska z BDO, biegły rewident, prowadzi doradztwo związane z rachunkowością i finansami; Ewa Sowińska z Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, biegły rewident, współpracuje z przedsiębiorcami w obszarze humanizowania biznesu; dr Barbara Stepnowska, MBA Politechniki Gdańskiej, współtwórczyni programu Innovation Hub for Humanities; Paweł Tyszer z Centrum Edukacyjnego PIBR, zajmuje się doskonaleniem zawodowym biegłych rewidentów; Olga Petelczyc z Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, audytor, zajmuje się m.in. kontrolą wewnętrzną zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących etyki i antykorupcji; dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prawnik i ekonomista, zajmujący się aktywami niematerialnymi; Wojtek Ławniczak, doradza w rozwoju, realizuje projekty, których ramy wyznaczają strategie, marka, innowacje i design czy Paula Rettinger-Wietoszko, strateg marketingu i komunikacji, działaczka społeczna.

Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami i rozwojem własnego potencjału, a także przedstawicieli nauki oraz instytucji otoczenia biznesu i samorządowców.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje rejestracja, więcej informacji na stronie www.oees.pl/poznan0606

Program wydarzenia w załączniku

 

 

 

Program

Pobierz Zobacz

Nazwa użytkownika