IIA | Aktualnosci | Koordynator Koła Jednostek Administracji Publicznej (JAP) wybrany!

Koordynator Koła Jednostek Administracji Publicznej (JAP) wybrany!

Koordynator Koła Jednostek Administracji Publicznej (JAP) wybrany!

13.05.2022

Miło nam poinformować, że Koordynatorem Koła Jednostek Administracji Publicznej (JAP) został Pan Wojciech Polakiewicz. Wszystkim bardzo dziękujemy za udział w wyborach.

Poniżej wyniki komisji głosowania w składzie:
Elżbieta Paliga - były Koordynator Koła AW JAP IIA Polska
Bożena Stoma - Były Z-ca j.w.
Renata Pradela - były Koordynator Dolnośląskiego Koła IIA Polska

Sprawdzenie wyników przez Biuro IIA Polska - Pan Andrzej Mataczyno.

Głosowało 50 osób, z tego jeden głos był nieważny, gdyż osoba nie była członkiem IIA Polska.

Z 49 osób głosujących będących członkiem IIA Polska tylko 23 osoby spełniały drugi warunek, tj. uczestniczyły w spotkaniach Koła JAP w 50%, co potwierdziło Biuro IIA Polska.

Wyniki głosowania:
12 głosów zostało oddanych na Pana Wojciecha Polakiewicza
11 głosów otrzymała Pani Elżbieta Solska - Kuchciak

Nowemu Koordynatorowi Koła Panu Wojciechowi Polakiwiczowi życzymy wielu sukcesów!!!!

Elżbieta Paliga
Bożena Stoma
Renata Pradela

Nazwa użytkownika