IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Open Eyes Economy on Tour w Gdańsku Bez relacji nie ma rozwoju – biznesu, nauki, społeczeństwa

Open Eyes Economy on Tour w Gdańsku Bez relacji nie ma rozwoju – biznesu, nauki, społeczeństwa

Open Eyes Economy on Tour w Gdańsku Bez relacji nie ma rozwoju – biznesu, nauki, społeczeństwa

14.11.2019

Relacje – nawiązywane, umacniane, rozwijane, dyskutowane w różnych kontekstach: biznesowych, społecznych, osobistych – były bohaterkami konferencji zatytułowanej „Relacje – nowy fundament rozwoju”, która – w ramach Open Eyes Economy on Tour 2019 – odbyła się 8 października br. w gdańskim Amber Expo. Praktycy biznesu, akademicy, samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, w sumie blisko 270 osób , zastanawiali się m.in. nad tym, czy doceniamy wartość relacji, co nas ogranicza w ich budowaniu, jak wykorzystywać ich potencjał do rozwoju miast, biznesu i edukacji.

Otwierając konferencję, Ewa Sowińska, członkini Rady Programowej Open Eyes Economy, Partner w ESO Audit, firmie, która była współorganizatorem wydarzenia, mówiła: – Dziękuję Państwu za przyjęcie naszego zaproszenia do udziału w konferencji i tak liczne przybycie To dla nas ważne, bo pokazuje, że nasze działania są potrzebne. Nasze spotkania budujemy w oparciu o wcześniej wypracowane i pielęgnowane relacje. To pozwala nam skupić wokół konferencji osoby, instytucje i firmy, które wspólnie chcą się rozwijać.

– W Gdańsku, w ramach inicjatywy Open Eyes Economy, spotykamy się już po raz trzeci, łącząc biznes, naukę i sztukę. Otwieramy oczy – nasze i innych – na to, co wszystkim nam bliskie, ale może ginąć z oczu w codzienności. Budujemy archipelagi relacji – dr Barbara Stepnowska, dyrektor MBA Politechniki Gdańskiej, przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii, partnera wydarzenia.

Uczestników wydarzenia witali również prof. Julita Wasilczuk, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz prof. Jerzy Hausner, twórca i Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.

Konferencja podzielona była na trzy bloki tematyczne: SOLIDARNY BIZNES – miasto w rozwoju, EDUKACJA PRZEZ RELACJE – między i pomiędzy oraz RELACJE W FIRMIE-IDEI: między człowiekiem, firmą i nauką.

SOLIDARNY BIZNES –  miasto w rozwoju

Tę część konferencji zainaugurował wykład prof. Tomasza Szlendaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zatytułowany „Polska gra w relacje. Jak studzimy i torpedujemy nasz potencjał”.

– Polki i Polacy mają problem z promieniem zaufania. Jest on bardzo krótki. Ufamy tylko osobom bliskim. Choć jesteśmy arcy-indywidualistami, jesteśmy dobrzy w grę w otwartość Dzięki temu dajemy sobie radę w rozwoju – rozpoczął swoją prezentację prof. Tomasz Szlendak.

Prof. Szlendak dowodził, że w świecie zdominowanym przez media społecznościowe, mamy do czynienia z auto-obsesyjnością, z epidemią „JA”. Autoprezentacja w sieci karmi polski indywidualizm. Jednocześnie brak instytucji socjalizacyjnych starego typu: trzepak, ławka pod blokiem, które były naturalną przestrzenią do ćwiczenia relacji społecznych. Na tym tle optymistyczne jest to, że pokolenie 15+ ekscytuje się bezpośrednim spotkaniem z drugim człowiekiem bardziej niż pokolenie 40+, kiedy było nastolatkami.

O stereotypach w postrzeganiu innych, pielęgnowaniu swojej odrębności, podkreślaniu różnic w relacjach międzyludzkich oraz o sposobach na przełamywanie tych zjawisk i budowaniu poczucia „MY”, które służy współpracy, mówiła dr Aneta Chybicka z Culture4Grow.

Kolejnym punktem programu był wykład „Dziesięć reguł wolności (inspiracje nie tylko pomorskie)” prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego z Uniwersytetu Gdańskiego.

–  Prawdziwa wolność człowieka może się realizować wyłącznie przez społeczeństwo. Być wolnym obywatelem, to być z innymi. Jednak wolność może realizować się tylko przy dobrej jakości życia. Gdy jest bieda nie ma wolności – podkreślał prof. Obracht-Prondzyński.

W debacie, do której organizatorzy zaprosili: dr. Andrè Helin (BDO), Dariusza Kubasika (Sevenet), Dorotę Markiewicz-Kubik (Farm Frites Poland), Martę Moksę (Olivia Business Centre, Andrzeja Bojanowskiego (Międzynarodowe Targi Gdańskie) i Mateusza Zmyślonego (OEES, Grupa ESKADRA), moderowanej przez Dorotę Sobieniecką-Kańską (Gdański Klub Biznesu), poruszono kwestie odpowiedzialności biznesu za rozwój miast – również w kontekście rozwoju potencjału społecznego.

O swoich duńskich doświadczeniach mówił dr Andrè Helin: – Dania bardzo szybko uświadomiła sobie, że aby państwo mogło się rozwijać, trzeba skupić się na budowaniu konkurencyjnego społeczeństwa. Łatanie dziur ekonomicznych nie przyniesie dobrych efektów, to działanie krótkowzroczne.

Andrzej Bojanowski podkreślał, że samorząd nie może istnieć bez biznesu – wspólnie mogą budować przewagę konkurencyjną miasta czy regionu.

Marta Moksa zwróciła uwagę na samotność przedsiębiorcy w społeczeństwie, wynikającą często z rezygnacji z budowania relacji. Dlatego tak ważne jest tworzenie przestrzeni, w których relacje można w naturalny sposób nawiązywać i rozwijać.

O wadze relacji wewnątrz firmy mówiła Dorota Markiewicz-Kubik: – Nie definiuje mnie stanowisko, a to, jakim człowiekiem jestem w relacjach z innymi.

Mateusz Zmyślony zauważył, że największym zagrożeniem dzisiejszych czasów jest zanik relacji. Mamy do czynienia z epidemią samotności: – Tylko od nas zależy, czy chcemy tak żyć, czy chcemy to zmienić.

Pointując tę część konferencji Dorota Sobieniecka-Kańska podkreśliła, że mieliśmy okazję wysłuchać liderów w dziedzinie budowania relacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy: – Ta obywatelskość postaw przekłada się na szersze tło funkcjonowania w organizmie miasta. Buduje swoistą solidarność, bezcenną dla tkanki społecznej. Uczestnicy dają świadectwo dobrym praktykom w tej fundamentalnej dla CSR kwestii. 

 Blok pierwszy podsumowali Ewa Sowińska (ESO Audit) i Robert Krool (LifeSkills).

– Zgadzam się ze stwierdzeniem prof. Tomasza Szlendaka, że w dzisiejszych czasach nie ma przestrzeni do ćwiczenia relacji i to skutkuje nieumiejętnością bycia razem. Słusznie też zauważa prof. Cezary Obracht Prondzyński, że potrzebujemy dialogu, a jeszcze bardziej potrzebujemy nauczyć się pięknie kłócić – mówiła Ewa Sowińska i zachęcała: – Nie obawiajmy się różnorodności, budujmy zaufanie, bo zaufanie obniża koszty transakcji – nie tylko w dosłownym ekonomicznym znaczeniu. Zaufanie sprzyja rozwojowi – uczelni, biznesu, miasta – poprzez rozwój ludzi. Spotykajmy się więc i dyskutujmy podczas takich wydarzeń jak ta konferencja.

Doskonałe zobrazowanie sytuacji pomiędzy budowaniem zaufania a budowaniem otwartości – podkreślał w swoim podsumowaniu Robert Krool: – To dwie różne strategie, idące w rozbieżnych kierunkach. Zarówno prof. Szlendak, jak i prof. Obracht-Prondzyński barwnie, a przede wszystkim konkretnie, wskazali nieporozumienia w warstwie komunikacyjnej niszowych grup socjologicznych, które „kuszą tożsamością”, chcą budować na nią otwartość, ale absolutnie nie budują zaufania. I rzecz absolutnie rozbrajająca w świetle minionych wyborów do parlamentu, trudno się temu dziwić, wszak 90 proc. polskiego społeczeństwa pochodzi od chłopstwa, zatem antropologicznie jest to grupa nieufna, ale otwarta na nowe, co podkreślał prof. Obracht-Prondzyński.

EDUKACJA PRZEZ RELACJE – między i pomiędzy

Blok drugi rozpoczęła Olga Petelczyc (IIA Polska) wystąpieniem zatytułowanym „Wartości płynące z kultury organizacji”:

– 85 proc. zarządzających firmami uważa, że niska kultura organizacji powoduje nieetyczne zachowania, 77 proc. sądzi, że kultura jest kluczowa w podejmowaniu decyzji zgodnych z prawem i procedurami – wynika z badań Duke University. Z tego samego badania wynika, że 54 proc. ankietowanych odstąpiłoby od transakcji zakupu, jeśli uznaliby, że kultura organizacji jest nieodpowiednia – mówiła.

 „Między odpowiedzialnością a biznesem – o nowej roli firm we współczesnym świecie” to tytuł prezentacji Jakuba Wojnarowskiego (ACCA).

– Tegoroczne badania Chatham House pokazały, że młodzi ludzie za największe wyzwania dla świata w 2019 roku uważają zmiany klimatyczne i ubóstwo – mówił Jakub Wojnarowski, wykazując jednocześnie w swoim wystąpieniu, że biznes nie ma dostatecznej świadomości lub nie nadąża za tymi wyzwaniami: – Firmy muszą być odpowiedzialne za to co się dzieje z nami, z otoczeniem, z klimatem, ze światem. Od nas, od naszej presji zależy, jak duża ta odpowiedzialność będzie – skonkludował.

O otwartości – na nowości, naukę, różnorodność – i jej znaczeniu dla współpracy, która sprzyja innowacyjności, mówiła dr Aneta Chybicka (Culture4Grow) w prezentacji pt. „Z perspektywy biznesowej i rozwoju osobistego – dlaczego czekamy, aż życie nas zmusi do zmiany, czyli o tym, co byśmy robili, gdybyśmy się nie bali”.

Następnie scenę przejął Innovation Squad (IS). O genezie i idei projektu, wynikającego z głębokiej potrzeby połączenia biznesowego doświadczenia ze społeczną odpowiedzialnością, stworzenia ruchu społecznego opowiedziały dr Barbara Stepnowska i Anna Grosiak. IS to drużyna, której misją jest łączenie kapitału intelektualnego wielu ludzi, którzy w centrum swoich działań stawiają dobro człowieka i jego ekosystemu. Swoistym spin-off działań IS stał się Innovation Hub for Humanities, marka zbudowana dla Programu MBA Politechniki Gdańskiej, przy Wydziale z Zarządzania i Ekonomii. W ramach tego przedsięwzięcia studenci MBA PG zaprezentowali projekt „TELESCOPE.EDU”: – Tworzymy platformę, która połączy i ułatwi budowanie relacji oraz transfer wiedzy i kompetencji między firmami i szkołami.

Podsumowując drugi blok Ewa Sowińska podkreśliła słowa Olgi Petelczyc, że kultura organizacji to charakter firmy, a charakter organizacji to miękkie działania z twardymi konsekwencjami. Odnosząc się do prezentacji Jakuba Wojnarowskiego, zwracała uwagę, że biznes musi wziąć odpowiedzialność za to, w jaki sposób korzysta z zasobów naturalnych, a ponieważ za każdym biznesem stoją ludzie, to oni, a więc każdy z nas musi wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co robi, jak robi i po co robi.

– Potrzebujemy odwagi w myśleniu i działaniu. Potrzebujemy edukacji w relacji. Potrzebujemy projektów takich, jak INNO Squad. Potrzebujemy działań społecznie ważnych i społecznie realizowanych – skonkludowała Ewa Sowińska.

RELACJE W FIRMIE-IDEI: między człowiekiem, firmą i nauką

Ostatni blok rozpoczęła rozmowa Grzegorza Nawrockiego z Arturem Nowak-Gocławskim „O odpowiedzialności i podmiotowości w relacjach biznesowych”. Ten pierwszy podsumował ją tak: – Najmocniejszym przesłaniem tej rozmowy była konieczność realnego zaangażowania się biznesu na rzecz odpowiedzialności względem społeczności i środowiska, w którym funkcjonuje. Nie tylko na poziomie słów i deklaracji, ale na poziomie podejmowanych decyzji i wyborów, które w krótkiej perspektywie mogą wydawać się sprzeczne z interesami ekonomicznymi. Padła tez w rozmowie niezbyt korzystna dla środowiska finansowego diagnoza dotycząca relacji z klientem, zwłaszcza w odniesieniu do tytułowej „podmiotowości”.

Następnie, w gronie krakowskich przedsiębiorców: Konrada Ogara (Agencja Reklamowa WEBimpuls),  Marty Kułagi (Leance), Bartłomieja Świstaka-Piotrowskiego (EAR Eksperymentalna Agencja Reklamowa) i moderującego dyskusję Rafała Olesiński (Olesiński & Wspólnicy), zastanawiano się m.in. nad funkcją i wagą zaufania, wiarygodności i tytułowych relacji w budowaniu firm i zespołów oraz partnerstwa z klientami.

Ostatni konferencyjny blok podsumowały Agata Kowalska (Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy) i Anna Grosiak (INNO SQUAD): - Firmy, które stawiają na ludzi, radzą sobie znacznie lepiej. Tylko szczęśliwi ludzie osiągają sukces.

Konferencja „Relacje – nowy fundament rozwoju” odbyła się w ramach Open Eyes Economy on Tour 2019 oraz projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa użytkownika