IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu IIA Polska

Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu IIA Polska

Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu IIA Polska

10.09.2020

Wczoraj (9 września 2020 r.), pod przewodnictwem Prezes Iwony Boguckiej, odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu IIA Polska, podczas którego Zarząd się ukonstytuował. W wyniku głosowania wyłoniono I i II Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. Skład według sprawowanych funkcji przedstawia się następująco:

Iwona Bogucka - Prezes IIA Polska

Marzena Staniszewska – I Wiceprezes

Maciej Piołunowicz – II Wiceprezes

Rafał Urbaniak – Sekretarz

Łukasz Borowski – Skarbnik

Katarzyna Lenczyk – Woroniecka – Członek Zarządu

Sebastian Burgemejster- Członek Zarządu

Na spotkaniu poruszono najważniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania, pracy i nowych zadań Zarządu.

Przed Zarządem IIA Polska nowe wyzwania i plany na przyszłość, które mamy nadzieję, zostaną docenione i wykorzystane przez Członków w swojej pracy zawodowej.

Nazwa użytkownika