IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Pierwsze posiedzenie Sądu Koleżeńskiego IIA Polska.

Pierwsze posiedzenie Sądu Koleżeńskiego IIA Polska.

Pierwsze posiedzenie Sądu Koleżeńskiego IIA Polska.

03.09.2020

W dniu 2 września 2020 roku dobyło się pierwsze posiedzenie Sądu Koleżeńskiego IIA Polska.

Zgodnie ze statutem IIA Polska z grona wybranych do tego organu osób na WZC wybrano Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Skład Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2020-2023 wygląda następująco:

Marcin Dzięgielewski – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego;

Joanna Przybylska – Wiceprzewodnicząca Sądu Koleżeńskiego;

Anna Janiszewska – Sekretarz Sądu Koleżeńskiego;

Renata Walterbach – Wywrocka – Członek Sądu Koleżeńskiego;

Elżbieta Paliga - Członek Sądu Koleżeńskiego;

Michał Fruba - Członek Sądu Koleżeńskiego

Nazwa użytkownika