IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Po konferencji "Internal Audit at a Crossroads” w Słowenii

Po konferencji "Internal Audit at a Crossroads” w Słowenii

Po konferencji "Internal Audit at a Crossroads” w Słowenii

26.10.2020

18 września 2020 r. odbyła się międzynarodowa konferencja pod nazwą „Internal Audit at a Crossroads”. Konferencja została zorganizowana przez IIA Słowenia, i ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną przyjęła formę zdalną. IIA Polska został partnerem wydarzenia. Międzynarodowy charakter konferencji przejawiał się w dwóch aspektach: prelegenci pochodzili z różnych krajów, natomiast uczestnicy reprezentowali osiem państw. Część prelekcji była wygłaszana po angielsku, część była tłumaczona ze słoweńskiego na angielski.

W trakcie konferencji poruszane były najbardziej aktualne tematy: zmiany klimatu  wynikające z tego wyzwania, gwałtowny wzrost zużycia zasobów naturalnych oraz zwiększenie się populacji, nieadekwatne do posiadanych dóbr. Omawiane też były aspekty współpracy audytorów wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności w aspekcie kultury organizacyjnej i ładu korporacyjnego, w jakim obie funkcje wykonują swoje zadania. Specjalistka od komunikacji, Tracie Marquardt, CPA, niezależny ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w audycie,  przekonywała, że jakość komunikacji określa jakość naszego życia i przedstawiła techniki skutecznej komunikacji.

Głównym prelegentem była Jenitha John, Chairman of the Board of IIA Global, która dzieliła się swoimi przemyśleniami o postępujących, głębokich zmianach zachodzących w świecie i ich wpływie na audyt wewnętrzny.

Zorganizowanie konferencji w tak trudnym czasie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego to duży sukces organizatorów i prelegentów.

 

Anna Janiszewska, CIA

Nazwa użytkownika