VII Konferencja Finansowa 28 lutego 2018 r. Więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Po konferencji w Najwyższej Izbie Kontroli 9 listopada br.

Po konferencji w Najwyższej Izbie Kontroli 9 listopada br.

Po konferencji w Najwyższej Izbie Kontroli 9 listopada br.

10.11.2017

Dnia 9 listopada br., odbyła się w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie niezwykle ciekawa i inspirująca konferencja pod tytułem: "Odpowiedzialność. Kontrola. Wartości. Instytucje kontroli i audytu o rozwoju kapitału społecznego". Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Najwyższa Izba Kontroli i Polska Izba Biegłych Rewidentów. 
IIA Polska reprezentowali Sebastian Burgemejster, Prezes IIA Polska, który wziął udział w panelu pod tytułem: „Jak zwiększać zaufanie społeczne poprzez profesjonalną kontrolę i audyt?" oraz Iwona Bogucka, Wiceprezes IIA Polska, której wystąpienie poświęcone było współpracy i budowaniu wartości w relacjach z interesariuszami. 
U podstaw organizacji konferencji legło słuszne – jak się okazało – założenie, że odpowiednia forma i dostojny charakter stworzą wyjątkową atmosferę do dyskusji i wymiany poglądów. 
Konferencja z uwagi na ciekawą formułę i kameralny charakter stanowiła znakomite forum dyskusji i wymiany poglądów. Organizatorzy wyszli z założenia, iż tego rodzaju spotkanie przyczyni się do umocnienia współpracy pomiędzy naszymi środowiskami. Przyjazna atmosfera stworzona przez gospodarzy – Pracowników Najwyższej Izby Kontroli – stanowiła niewątpliwy walor obrad. 
Uczestnicy wyrazili przekonanie, iż pogłębiona refleksja nad rolą i znaczeniem instytucji audytujących i kontrolujących jest niezwykle istotna z punktu widzenia budowania kapitału społecznego, jak również odpowiedzialności społecznej zawodów obdarzonych zaufaniem publicznym.
Wszystkim prelegentom, panelistom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział!

Nazwa użytkownika