Doroczna Konferencja IIA Polska, 13 - 14 czerwca 2018 r., Hotel Marriott w Warszawie
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Po zgromadzeniu walnym członków ECIIA

Po zgromadzeniu walnym członków ECIIA

Po zgromadzeniu walnym członków ECIIA

27.09.2017

23 września odbyło się w Bazylei zgromadzenie walne członków ECIIA. Na zebraniu wybrano nowego prezydenta, został nim Farid Aractingi.

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska został doceniony i wyróżniony za 20 lat działalności,  dbałości,  o jakość zawodu audytora wewnętrznego i propagowanie Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego.  W Polsce i Europie, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska jest obecny już od 20 lat, przy czym w formie prawnej stowarzyszenia  prowadzi swoją działalność od lat 15,  kontynuując i rozszerzając wcześniejszą 5 letnią tradycję Polskiego Instytutu Audytorów Wewnętrznych, które było organizacją zrzeszającą audytorów sektora bankowego.

Na zebraniu został przedstawiony plan strategiczny dla ECIIA. Po Walnym zebraniu odbyła się  strategiczna sesja planistyczna IIA Global, na której omawiano silne i słabe  strony oraz szanse i zagrożenia audytorów w Europie. Przedstawicielką IIA Polska na spotkaniu była Olga Petelczyc, pełnomocnik Zarządu ds CSR.

Nazwa użytkownika