IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Podziękowanie za udział w XVIII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

Podziękowanie za udział w XVIII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

Podziękowanie za udział w XVIII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

04.11.2020

W imieniu Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Administracji Publicznej  działającym przy Instytucie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska serdecznie dziękujemy moderatorom poszczególnych paneli audytowych oraz panelistom za udział w XVIII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów tradycyjnie łączącym liderów samorządu i biznesu.  Każde spotkanie jest dostępne w poniższych  linkach. 

PANEL I - OCZEKIWANIA WOBEC AUDYTU - EWOLUCJA PODEJŚCIA DO FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  Link 

PANEL II - ŁAD ORGANIZACYJNY W JST – NOWY MODEL TRZECH LINII IIA Link 

PANEL III - SKUTECZNE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Link 

PANEL IV - WIELOWYMIAROWOŚĆ CYBERBEZPIECZEŃSTWA Link 

Zachęcamy do obejrzenia poszczególnych paneli!!!     

Nagrania pochodzą z z Platformy XVIII SAMORZĄDOWEGO FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW                                                                                                                                                                                                                                                     

Elżbieta Paliga - Koordynator Koła AW JAP IIA Polska
Bożena Stoma - Z-ca Koordynatora Koła AW JAP IIA Polska

 

 

Nazwa użytkownika