IIA | Aktualnosci | Powiedz nam co myślisz – ankieta do opracowania ECIIA dot. audytowania DORA

Powiedz nam co myślisz – ankieta do opracowania ECIIA dot. audytowania DORA

Powiedz nam co myślisz – ankieta do opracowania ECIIA dot. audytowania DORA

29.02.2024

Komitet ds. Ubezpieczeń ECIIA przygotowuje dokument na temat sposobu przeprowadzania audytu nowej unijnej ustawy o Cyfrowej Odporności Operacyjnej (DORA). Celem dokumentu jest dostarczenie praktycznej wiedzy i wskazówek dotyczących audytu DORA w branży finansowej.

Poszukujemy informacji na temat tego, jak branża finansowa przygotowuje się do nowych regulacji i jak firmy radzą sobie z ryzykiem związanym z odpornością.

Kwestionariusz opiera się na zasadach DORA określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 w sprawie cyfrowej odporności operacyjnej sektora finansowego oraz w rozporządzeniach zmieniających.

Zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza członków z sektora finansowego i prosimy o wyrażenie opinii do połowy marca.

Kliknij i wypełnij kwestionariusz.

Biorąc udział w tej ankiecie, wyrażasz zgodę na przekazywanie informacji do ECIIA. Zebrane informacje służą wyłącznie do celów badawczych i nie będą publicznie kojarzone z profilami zawodowymi, a odpowiedzi są anonimowe.

ECIIA udostępni publicznie wyniki tej ankiety w formie zanonimizowanej lub zagregowanej.

Nazwa użytkownika